Thứ sáu,  12/08/2022
Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn:

Tổng dư nợ tăng trên 54 tỷ đồng

LSO-Ngày 6/4/2016, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị sơ kết quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2016. 
Toàn cảnh hội nghị

Theo kết quả báo cáo, doanh số cho vay trong quý I đạt 221.866 triệu đồng với 6.880 lượt hộ được vay. Tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng đến 31/3/2016 là 2.169.801 triệu đồng, tăng 54.331 triệu đồng so với 31/12/2015, tăng trưởng 2,56%. Tăng trưởng dư nợ tập trung chủ yếu vào các chương trình hộ cận nghèo, hộ nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hộ mới thoát nghèo. Các huyện có số dư nợ tăng trưởng cao như Lộc Bình 14.549 triệu đồng; Văn Quan 9.148 triệu đồng; Bắc Sơn 7.788 triệu đồng. Về kết quả ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội, tổng dư nợ ủy thác là 2.166.476 triệu đồng, tăng 54.930 triệu đồng. Về các mặt hoạt động khác như thu lãi, xử lý nợ đến hạn, xử lý thu hồi nợ quá hạn, xử lý nợ bị rủi ro… cũng được triển khai có hiệu quả.

Tại hội nghị, lãnh đạo chi nhánh cũng như lãnh đạo phòng giao dịch ngân hàng chính sách các huyện đã tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận một số nội dung liên quan đến kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I cũng như những giải pháp cụ thể để phấn đấu hoàn thành 6 chỉ tiêu cơ bản được đặt ra trong quý II. Trong đó phấn đấu tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng đạt 2.200 tỷ đồng, tăng 85 tỷ đồng so với 31/12/2015, đồng thời hoàn thành một số chỉ tiêu cụ thể khác.

ĐÌNH QUYẾT