Ảnh minh họa (Ảnh: M.P)

Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc – 3 thị trường nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2016 – chiếm 65,98% tổng giá trị xuất khẩu. Các thị trường có giá trị tăng mạnh là Hà Lan (10,35%), Hàn Quốc (6,94%) và Hoa Kỳ (6,58%).

Trpng khi đó, ước giá trị nhập khẩu tháng 3 đạt 147 triệu USD, nâng giá trị nhập khẩu mặt hàng này 3 tháng đầu năm 2016 đạt 420 triệu USD, giảm 17,4% so với cùng kỳ năm 2015. Sau 2 tháng đầu năm 2016, Campuchia vẫn là thị trường nhập khẩu gỗ lớn nhất của Việt Nam chiếm 13,6%. Tiếp theo là thị trường Lào, Trung Quốc và Hoa Kỳ lần lượt chiếm 11,4%, 11,1% và 10,3% tổng giá trị nhập khẩu mặt hàng này. So với cùng kỳ năm 2015, giá trị nhập khẩu gỗ và các sản 12 phẩm từ gỗ của thị trường Lào có giảm mạnh, giảm tới 50%.

Bên cạnh đó, các thị trường có giá trị tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2015 như là Pháp (tăng 32,6%), Đức (tăng 27,22%), và một số thị trường tăng nhẹ như New Zealand, Thái Lan và Hoa Kỳ. Trong 2 tháng đầu năm 2016, nhập khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ giảm từ các thị trường chính khác như Campuchia, Trung Quốc và Chi Lê.