Thứ ba,  16/08/2022
Thu thuế xây dựng cơ bản tư nhân:

Còn nhiều khó khăn

LSO-Để thu được khoản thuế từ lĩnh vực xây dựng cơ bản tư nhân, các cơ quan thuế gặp nhiều khó khăn bởi đa phần chủ nhà và chủ thầu xây dựng cá nhân thường thiếu hợp tác hoặc khai báo không đúng thực tế giá trị tiền công của công trình. Chính điều này dẫn đến nguồn thu từ thu thuế xây dựng cơ bản tư nhân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong nhiều năm liền đạt thấp.
Xây dựng nhà dân tại khu tái định cư Mai Pha, thành phố Lạng Sơn

Qua thực tế khảo sát tại huyện Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn và huyện Hữu Lũng là những địa bàn có tốc độ đô thị hóa cao cho thấy, hằng năm, số công trình nhà ở tư nhân phát triển mạnh nhưng số thu thuế từ hoạt động xây dựng cơ bản tư nhân khá khiêm tốn.

Tại thành phố Lạng Sơn, số thu năm 2014 được 855 triệu đồng trên 274 hộ; năm 2015 thu được 861 triệu đồng trên 335 hộ và 3 tháng đầu năm 2016 thu được 50 hộ với số thu đạt 121 triệu đồng.

Đối với huyện Hữu Lũng, Chi cục Thuế đã thành lập 3 tổ trực tiếp thực hiện thu tại cơ sở nhưng kết quả thu từ thuế xây dựng cơ bản tư nhân cũng chưa cao. Năm 2014, Chi cục Thuế huyện thu được 90 triệu đồng với trên 30 hộ nộp thuế; năm 2015 thu được 171 triệu đồng với trên 70 hộ nộp và quý I/2016 chưa thu được đồng nào.

Tại huyện Cao Lộc, từ năm 2014 đến hết năm 2015 lần lượt là 197 triệu đồng trên 168 hộ; 293 triệu đồng trên 189 hộ và 3 tháng đầu năm 2016 có 13 hộ nộp với số tiền hơn 32 triệu đồng.

Tìm hiểu kỹ về vấn đề này, chi cục thuế các huyện đều cho biết việc tổ chức thu gặp nhiều khó khăn mặc dù các chi cục thuế đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở tổ chức kiểm tra, vận động tuyên truyền đến các khu dân cư nhưng số thu tăng không đáng kể.

Ông Lý Văn Huỳnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Lạng Sơn cho biết: thực tế số thất thu thuế lĩnh vực xây dựng cơ bản tư nhân trên địa bàn thành phố khoảng 70% ở cả khía cạnh số hộ và thất thu theo giá trị thực tế số tiền công của công trình.

Hiện nay, hầu hết các chủ thầu xây dựng nhà ở tư nhân đều ở dưới các tỉnh khu vực Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương… lên Lạng Sơn nhận thầu xây dựng công trình dân dụng tư nhân. Đây là những đối tượng phải kê khai thuế giá trị gia tăng 5% và thu nhập cá nhân 2% lĩnh vực xây dựng cơ bản tư nhân, tuy nhiên, việc kiểm soát số đối tượng này gặp nhiều khó khăn, bởi các đối tượng này thường bao thầu nhiều công trình ở nhiều nơi ,không cố định tại một công trình, cán bộ cơ quan thuế khó khăn trong tìm người chủ thầu thực sự.

Không chỉ khó kiểm soát đối với các chủ thầu tư nhân, ngay cả đối với các chủ hộ gia đình cũng chưa tự giác và đưa nhiều lý do để đối phó nhằm giảm giá trị thực phải nộp với cơ quan thuế.

Bà Ong Bích Thắng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế Hữu Lũng cho biết: thực tế khi chủ hộ được mời lên làm việc, họ thường không cung cấp đầy đủ thông tin về chủ thầu xây dựng hoặc khai báo giá trị tiền công để xây dựng công trình thấp hơn rất nhiều so với thực tế giá nhân công trên thị trường.

Để chống thất thu đối với lĩnh vực thuế xây dựng cơ bản tư nhân trên địa bàn tỉnh, hầu hết chi cục thuế các huyện, thành phố đều xây dựng được cơ chế phối hợp với chính quyền cơ sở để nắm bắt diễn biến các công trình xây dựng tư nhân, từ đó triển khai các biện pháp nghiệp vụ để tận thu nguồn này.

Ông Lý Văn Huỳnh cho biết: trong những năm qua Chi cục Thuế thành phố đã phối hợp chặt chẽ với phòng quản lý đô thị, đội quản lý trật tự đô thị các phường nhằm thu triệt để nguồn thu này cho ngân sách. Tuy nhiên, để thu róc lĩnh vực này rất cần cơ chế đặc thù, chẳng hạn nhà nước cho phép cơ quan thuế thu ngay từ khi cấp phép xây dựng công trình.

CÔNG QUÂN