Thứ ba,  09/08/2022
Họp tổ công tác giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp:

Ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp

LSO-Ngày 21/4/2016, Tổ công tác giải quyết khó khăn, vướng mắc trong hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp (theo Quyết định 240/QĐ-UBND) tổ chức họp đánh giá hoạt động trong quý I và đưa ra nhiệm vụ quý II. Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác chỉ đạo hội nghị.  

Trong quý I năm 2016, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng liên quan, các ngân hàng và hiệp hội doanh nghiệp thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đến nay, toàn tỉnh có 711 doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với ngân hàng thương mại, chiếm 36,4% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn. Tổng dư nợ cho vay các loại hình doanh nghiệp đạt 6.878 tỷ đồng, chiếm 53,2% tổng dư nợ ngân hàng thương mại. Trong đó, hệ thống ngân hàng đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ với tổng dư nợ 264,01 tỷ đồng, giảm lãi suất cho vay với dư nợ 347 tỷ đồng.  

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng chỉ đạo hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Các thành viên trong Tổ công tác tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nội dung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư để thu hút đầu tư; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp như thu thuế, nộp thuế, thu phí, thủ tục vay vốn… Đồng thời, rà soát các loại phí, các khoản phí ở các lĩnh vực để tạo môi trường đầu tư minh bạch. Đối với các ngân hàng, phải đảm bảo ổn định hoạt động ngân hàng, chính sách tiền tệ tại địa bàn; tích cực thực hiện cho vay hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu và cơ cấu lại nợ, giảm lãi suất, đồng hành cùng doanh nghiệp. Hiệp hội doanh nghiệp tiếp tục tuyên truyền về các cơ chế, chính sách của cơ quan nhà nước, nắm bắt thông tin doanh nghiệp, giúp đỡ doanh nghiệp… và phản ánh kịp thời những bất cập về cơ chế, chính sách của cơ quan nhà nước, của ngân hàng để kịp thời tháo gỡ. 

LÂM GIANG