Thứ ba,  09/08/2022

PVCFC phấn đấu tiêu thụ 786 nghìn tấn sản phẩm

Đó là một trong những mục tiêu quan trọng mà Công ty Cổ phần Dầu khí Cà Mau (PVCFC) phấn đấu đạt được trong năm 2016. Thông tin trên được nêu tại Hội nghị Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 của PVCFC, tổ chức vào chiều ngày 21-4, tại TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau)...
 
 
 

Năm 2015 là năm đầu tiên PVCFC chuyển sang mô hình công ty cổ phần. Trong năm, PVCFC đã đưa ra thị trường: 300 tấn sản phẩm mới (phân bón cao cấp N.Humate +TE) mang thương hiệu Đạm Cà Mau; cung cấp hơn 773 nghìn tấn Ure, với tổng doanh thu thuần cho cả năm đạt 5.582 tỷ đồng. Nhờ vậy, lợi nhuận sau thuế của PVCFC là 712 tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch lợi nhuận mà Đại hội đồng Cổ đông giao phó.

Với kết quả kinh doanh vượt kế hoạch, Hội đồng quản trị PVCFC đề xuất bổ sung 9,5 tỷ đồng vào quỹ khen thưởng, phúc lợi ngoài khoản đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 thông qua. Ngoài ra, Hội đồng quản trị của PVCFC cũng trình Đại hội phương án chia cổ tức năm 2015 tỷ lệ 8% (tương ứng mức chi 423,5 tỷ đồng), chiếm 59% tổng lợi nhuận đạt được cả năm.

Năm 2016, PVFCF đặt mục tiêu sản xuất và tiêu thụ 786 nghìn tấn Ure quy đổi Đạm Cà Mau, phấn đấu đạt mức tổng doanh thu là 5.845 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 649 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 51 tỷ đồng. Song hành đó, PVCFC cũng: lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu phù hợp để triển khai dự án sản xuất phân bón phức hợp từ Ure nóng chảy công suất 300.000 tấn/năm, dự kiến hoàn thành đi vào vận hành từ năm 2018; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư, đặc biệt là dự án phân bón phức hợp và dự án sản xuất đạm đen N.Humate+TE… trên tinh thần tiết giảm chi phí, giảm giá thành nhằm nâng cao tính cạnh tranh.

Theo Nhandan.org.vn