Thứ tư,  17/08/2022

Tăng cường quản lý hạ tầng đường bộ

LSO-Bước sang năm 2016, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành giao thông vận tải (GTVT) Lạng Sơn là tập trung triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi xâm phạm công trình giao thông đường bộ, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông và đẩy mạnh duy tu bảo trì các công trình cầu, đường bộ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Duy tu, sửa chữa đường của Hạt quản lý đường bộ Bình Gia

Trong giai đoạn 2011-2015, kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh được tăng cường đáng kể, hàng loạt các công trình cầu giao thông, công trình đường bộ ra cửa khẩu đến các vùng sâu đặc biệt khó khăn được đầu tư xây dựng đã, đang phát huy hiệu quả.

Tuy nhiên, do nhu cầu phát triển kinh tế, một số tổ chức, các hộ dân sinh sống hai bên đường thiếu ý thức, có hành vi lấn chiếm phần đất của công trình đường bộ và hành lang an toàn giao thông đường bộ ngày càng phổ biến. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới an toàn công trình và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường bộ trên các tuyến đường.

Sở GTVT Lạng Sơn với chức năng, nhiệm vụ của mình đã chỉ đạo phòng chức năng thực hiện rà soát, bổ sung danh mục đường tỉnh, huyện và xã trên phạm vi toàn tỉnh theo đúng các tiêu chí quy định tại Luật Giao thông đường bộ 2008, thường xuyên kiểm tra thực địa đối với công tác quản lý, bảo vệ, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của các nhà thầu.

Trong quý I/2016, ngành GTVT đã hoàn thành rà soát và được UBND tỉnh chấp thuận danh mục đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nhằm thống nhất công tác quản lý, bảo trì đối với 101 tuyến đường huyện với tổng chiều dài tuyến gần 1.300 km và 730 tuyến đường xã với tổng chiều dài 2.726 km.

Ngoài ra, ngành đã chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông, ban quản lý bảo trì đường bộ tăng cường công tác tuần kiểm nhằm phát hiện, kiến nghị xử lý kịp thời các vi phạm kết cấu hạ tầng công trình giao thông, hành lang an toàn giao thông đường bộ.

Hết năm 2015 và 4 tháng đầu năm 2016, lực lượng Thanh tra Sở GTVTđã lập biên bản vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ lần 1 và lần 2 đối với 488 trường hợp gồm 9 tổ chức và 479 cá nhân, đồng thời kiến nghị UBND các huyện xử lý vi phạm.

Ông Vi Anh Tuấn, Phó Trưởng ban Phụ trách Ban quản lý bảo trì đường bộ, Sở GTVT Lạng Sơn cho biết: để thực hiện tốt công tác quản lý, sửa chữa các tuyến đường, ban đã phân công nhiệm vụ đối với 9 tuần kiểm viên thường xuyên tuần kiểm các tuyến đường bộ thuộc sở quản lý và phối hợp với các lực lượng chức năng trong việc phát hiện lập biên bản.

Tính đến hết tháng 4/2016, lực lượng tuần kiểm viên đã thực hiện được trên 30 lượt tuần kiểm tại các tuyến đường, phối hợp với các đơn vị thực hiện bổ sung điều chỉnh hệ thống biển báo trên các tuyến đường bộ trên toàn tỉnh.

Song song với đó, ban cũng đẩy nhanh tiến độ một số công trình bảo trì quy mô lớn như: dự án cải tạo mặt đường một số đoạn tuyến trên quốc lộ 1B đi qua địa bàn huyện Văn Quan-Bình Gia; sửa chữa nền mặt đường nội thị đoạn qua thị trấn Thất Khê (Tràng Định) trên quốc lộ 4A; cải tạo nền mặt đường bảo đảm an toàn giao thông quốc lộ 31 đoạn từ UBND xã Bính Xá đến Đồn Biên phòng Bản Chắt (Đình Lập)…

CÔNG QUÂN