Thứ sáu,  12/08/2022
Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp:

Doanh nghiệp Việt Nam – Động lực phát triển kinh tế của đất nước

LSO - Ngày 29/4/2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc với doanh nghiệp. Chủ đề hội nghị này là “Doanh nghiệp Việt Nam – Động lực phát triển kinh tế của đất nước”. Tại điểm cầu Lạng Sơn, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

               

                          Đại biểu dự họp trực tuyến tại điểm cầu Lạng Sơn

Trong năm 2015, cả nước có 94.754 doanh nghiệp đăng kí thành lập mới với tổng vốn đăng kí là 601,5 nghìn tỷ đồng, tăng 26,6% về doanh nghiệp và tăng 39,1% về vốn đăng kí kinh doanh so với năm 2014. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới là 1.471,9 nghìn người, tăng 34,9% so với năm 2014. Sự tăng trưởng về số lượng doanh nghiệp đăng kí thành lập có ở tất cả các ngành, trong đó có 3 ngành tăng trưởng mạnh nhất là kinh doanh bất động sản; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; nghệ thuật vui chơi và giải trí. Trong quý I năm 2016, cả nước có thêm 23.767 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng kí kinh doanh trên 186 nghìn tỷ đồng, số lao động 322,2 nghìn lao động. Trong giai đoạn 2007-2015, gần 692 nghìn doanh nghiệp đăng kí thành lập, nâng tổng số doanh nghiệp lên khoảng 941 nghìn doanh nghiệp. Hiện, số doanh nghiệp còn hoạt động khoảng 513 nghìn doanh nghiệp. Tình hình sản xuất kinh doanh tổng thể có xu hướng cải thiện, nhưng chưa đáng kể. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn khó khăn khi mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, khó tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ…  

Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, trong 4 tháng đầu năm 2016 đã, cấp mới giấy chứng nhận đăng ký thành lập 92 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký trên 450 tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện có trên 2.020 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, tổng số vốn gần 10.600 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyên Xuân Phúc đã chỉ đạo thực hiện các nhóm giải pháp trong thời gian tới nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Cụ thể là tiếp tục xây dựng thể chế, chính sách thuận lợi cho doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh, bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không còn phù hợp; quan tâm tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp; thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của doanh nghiệp… Đặc biệt, các địa phương quán triệt chống quan liêu, tham nhũng trong cán bộ, công chức, kiên quyết xử lý những cán bộ vi phạm. Từ đó, tạo niềm tin, động lực cho doanh nghiệp phát triển.

Tin ảnh: Lâm Giang