Thứ sáu,  12/08/2022
Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp:

Cần đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian thẩm định

LSO-Ngày 19/5/2016, Hội đồng quản lý quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh (Hội đồng quản lý quỹ) họp bàn về tình hình triển khai hoạt động của quỹ trong thời gian qua. Đồng thời thảo luận giải pháp để quỹ hoạt động hiệu quả hơn. Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Công Trưởng phát biểu tại cuộc họp

Theo báo cáo đánh giá của Hội đồng quản lý quỹ, mặc dù đã có nhiều cố gắng, song hoạt động của quỹ chưa thực sự có hiệu quả. Tính đến hết ngày 31/3/2016, tổng số vốn điều lệ quỹ là 30,8 tỷ đồng. Từ khi thành lập quỹ đến nay có 4 doanh nghiệp đến tìm hiểu hoạt động của quỹ. Trong đó chỉ có 1 doanh nghiệp được chấp nhận bảo lãnh vay vốn tại ngân hàng thương mại. Nguyên nhân hoạt động chưa hiệu quả được đánh giá là do: thủ tục cho vay còn rườm rà, chưa đơn giản hóa thủ tục hành chính; mức phí bảo lãnh vay vốn hiện đang áp dụng còn cao; thời gian thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh, thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh kéo dài; công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về hoạt động của quỹ còn hạn chế, nhiều chủ doanh nghiệp chưa hiểu đúng và đủ về hoạt động của quỹ;…

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của quỹ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp được tiếp cận nguồn vốn vay.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ đề nghị ngay trong tháng 5/2016, Thường trực Hội đồng quản lý quỹ (Sở Tài Chính) trực tiếp cùng với Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại, Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh cần rà soát lại toàn bộ các quy trình, thủ tục thực hiện bảo lãnh trên tinh thần đơn giản hóa thủ tục, giảm bớt thời gian thẩm định hồ sơ; xem xét lại mức phí bảo lãnh xuống mức thấp hơn cho phù hợp, và các quy định, điều kiện để bảo lãnh; rà soát, sửa đổi, bổ sung một số điều lệ hoạt động quản lý quỹ. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền về Quỹ nhằm giúp cho các doanh nghiệp hiểu được quy trình, thủ tục bảo lãnh, từ đó tiếp cận với nguồn vốn vay của ngân hàng thương mại một cách hiệu quả nhất.

ĐỖ HOẠT