Thứ ba,  16/08/2022

Từ 15 giờ, tăng giá xăng RON 92 thêm 243 đồng/lít

Chiều 20-5, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định, từ 15 giờ chiều nay chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, đồng thời tăng giá xăng RON 92 thêm 243 đồng/lít và tăng giá các loại dầu từ 192 đồng/lít đến 290 đồng/lít.

Theo Liên Bộ Công thương – Tài chính, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới tại kỳ điều hành này so với kỳ điều hành trước liền kề tăng 1,217 USD/thùng đối với xăng RON 92 (tương ứng +2,3%); tăng +1,754 USD/thùng đối với dầu diesel 0.05S (tương ứng +3,4%); tăng +1,234 USD/thùng đối với dầu hỏa (tương ứng +2,4%); tăng +11,694 USD/tấn đối với dầu mazut 180CST 3.5S (tương ứng +5,6%).

Vì vậy, Liên Bộ Công thương – Tài chính quyết định:Giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành. Đồng thời, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như sau:

– Xăng khoáng: 639 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 639 đồng/lít);
– Xăng E5: 672 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 672 đồng/lít);
– Dầu diesel: 846 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 846 đồng/lít);
– Dầu hỏa: 1.029 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 1.029 đồng/lít);
– Dầu mazut các loại: 323 đồng/kg (kỳ trước chi sử dụng 323 đồng/kg).

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá các mặt hàng xăng dầu điều chỉnh như sau:
– Xăng RON 92: tăng 243 đồng/lít;
– Xăng E5: tăng 239 đồng/lít;
– Dầu diesel 0.05S: tăng 277 đồng/lít;
– Dầu hỏa: tăng 192 đồng/lít;
– Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 290 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn:
– Xăng RON 92: không cao hơn 15.829 đồng/lít;
– Xăng E5: không cao hơn 15.315 đồng/lít;
– Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 11.300 đồng/lít;
– Dầu hỏa: không cao hơn 9.647 đồng/lít;
– Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 8.150 đồng/kg.

Trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 20-5-2016.

Việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ 00 ngày 20-5-2016.

Kể từ 15 giờ 00 ngày 20-5-2016, là thời điểm Liên Bộ Công thương – Tài chính công bố giá cơ sở kỳ công bố cho đến trước ngày Liên Bộ Công thương – Tài chính công bố giá cơ sở kỳ kế tiếp, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quyết định phù hợp với các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Thông tư Liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC.

Theo Nhandan.org.vn