Ảnh minh họa (Ảnh: M.P)


Với kết quả trên, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/7/2016 còn mức thặng dư gần 1,61 tỷ USD.

Tính đến hết ngày 15/7/2016 kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt  hơn 89,3 tỷ USD, tăng 6,5% (tương ứng tăng  gần 5,44 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015; kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt gần 87,7 tỷ USD, giảm 0,7% (tương ứng giảm 584 triệu USD) so với cùng kỳ năm 2015.

Đáng chú ý, trong 15 ngày đầu tháng 7/2016, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch xuất nhập khẩu hơn 9,22 tỷ USD, giảm 2,7% tương ứng giảm 259 triệu USD so với nửa cuối tháng 6/2016. Tính đến hết ngày 15/07/2016 khối này đạt kim ngạch xuất nhập khẩu  gần 113,64 tỷ USD, tăng 4,3%, tương ứng tăng hơn 4,64 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2015.

Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp có vốn FDI từ đầu năm đến hết 15/07/2016 hơn 10,87 tỷ USD …