Thứ tư,  07/06/2023
Thành phố Hồ Chí Minh:

Kinh doanh bất động sản thu hút đầu tư nước ngoài

Theo Cục thống kê TP.Hồ Chí Minh, từ đâu năm tới nay, trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh đã có 448 dự án có vốn nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 638,1 triệu USD.

Trong đó, 100% vốn nước ngoài là 353 dự án, vốn đầu tư đạt 323,7 triệu USD, liên doanh là 90 dự án với vốn đầu tư đạt 309,4 triệu USD.

Nếu xét theo lĩnh vực đầu tư thì kinh doanh bất động sản thu hút đầu tư nước ngoài lớn nhất với 12 dự án, vốn đầu tư khoảng 278,8 triệu USD (chiếm 43,7%); thương nghiệp có 168 dự án, với vốn đầu tư 184,6 triệu USD (chiếm 28,9%); ngành công nghiệp chế biến, chế đạo có 26 dự án, vốn đầu tư 70,4 triệu USD (chiếm 11%); xây dựng 19 dự án, vốn đầu tư 10,9 triệu USD; vận tải kho bãi 30 dự án, vốn đầu tư 14,8 triệu USD; hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ 86 dự án, vốn đầu tư 22,7 triệu USD; thông tin truyền thông 64 dự án, vốn đầu tư 33,4 triệu USD (chiếm 5,2%)…

Nếu chia theo đối tác đầu tư, trong 7 tháng qua, trên địa bàn Thành phố đã có 42 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư, trong đó Cayman Islands đứng đầu với 4 dự án, vốn đầu tư 230,5 triệu USD (chiếm 36,1%); Nhật Bản có 75 dự án, với vốn đầu tư 96,1 triệu USD (chiếm 15,1%); Singapore có 60 dự án, với vốn đầu tư 87,2 triệu USD (chiếm 13,7%); Hàn Quốc có 88 dự án,với vốn đầu tư 51,2 triệu USD (chiếm 8%); British Virgin Islands có 6 dự án, với vốn đầu tư 44,6 triệu USD (chiếm 7%); Đài Loan (Trung Quốc) có 13 dự án, vốn đầu tư 30,3 triệu USD (chiếm 4,8%); Malaysia có 16 dự án, vốn đầu tư 26 triệu USD (chiếm 4,1%)…

Bên cạnh đó, từ đầu năm tới nay, trên địa bàn Thành phố cũng có 78 dự án xin điều chỉnh tăng vốn đầu tư, số vốn tăng 225,5 triệu USD.

Theo Dangcongsan