Thứ năm,  23/03/2023

Kinh tế 7 tháng đạt nhiều kết quả tích cực

Kinh tế nước ta 7 tháng đầu năm 2016 diễn ra trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu nhưng với tốc độ chậm lại. Kinh tế trong nước cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực của các cấp, các ngành, nên kinh tế 7 tháng nước ta vẫn đạt nhiều kết quả tích cực.

Điểm nổi bật của kinh tế 7 tháng là hoạt động đầu tư trực tiếp của nước ngoài tiếp tục tăng cao. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, từ đầu năm đến thời điểm 20/7/2016, cả nước có 1.408 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt gần 8,7 tỷ USD, tăng 31,8% về số dự án và tăng 25,5% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015. Đồng thời có 660 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký tăng vốn với số vốn tăng thêm đạt trên 4,2 tỷ USD. Như vậy, tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn cấp bổ sung đạt gần 13 tỷ USD, tăng 46,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 7 tháng năm nay ước tính đạt 8,6 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2015. Trong 7 tháng năm nay, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là ngành có số vốn đầu tư nước ngoài được cấp phép mới lớn nhất, với trên 5,6 tỷ USD, chiếm 64,7% tổng vốn đăng ký cấp mới. Nhờ sự gia tăng của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nên đã tạo thêm nhiều việc làm. Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 8,2%.

Tình hình hoạt động của doanh nghiệp cũng đạt nhiều kết quả khả quan. Tính chung 7 tháng năm nay, cả nước có 64.122 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 497 nghìn tỷ đồng, tăng 23,3% về số doanh nghiệp và tăng 54,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015. Nhờ môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện nên số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong 7 tháng năm nay là 16.706 doanh nghiệp, tăng tới 67,5% so với cùng kỳ năm trước.

Thặng dư thương mại tiếp tục được duy trì. Cũng theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính chung 7 tháng năm nay, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 96,83 tỷ USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước. Về nhập khẩu, tính chung 7 tháng, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 95,03 tỷ USD, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng 6 nhập siêu 17 triệu USD; tháng 7, ước tính suất siêu 100 triệu USD. Tính chung 7 tháng, xuất siêu 1,8 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 11,7 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 13,5 tỷ USD.

Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tiếp tục tăng trưởng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 ước tính đạt 295,7 nghìn tỷ đồng, tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt trên 2 triệu tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước…

Lĩnh vực thuỷ sản của ngành nông nghiệp cũng đạt nhiều kết quả khả quan. Sản lượng thủy sản tháng 7 ước tính đạt 614,3 nghìn tấn, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 433,8 nghìn tấn, tăng 3,7%; tôm đạt 96,3 nghìn tấn, tăng 0,1%. Sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng ước tính đạt 376,9 nghìn tấn, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 268 nghìn tấn, tăng 4,1%; tôm đạt 85,8 nghìn tấn, tương đương với cùng kỳ năm trước. Thời tiết trong tháng 7 tương đối thuận lợi cho hoạt động khai thác thủy sản, cùng với giá xăng dầu giảm đã khuyến khích ngư dân ra khơi bám biển. Tính chung 7 tháng, sản lượng thủy sản ước tính đạt 3745,6 nghìn tấn, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt gần 2 triệu tấn, 1,2%; sản lượng thủy sản khai thác đạt trên 1,8 triệu tấn, tăng 3,2%.

Tuy một số ngành, lĩnh vực đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng một số ngành lại có mức tăng trưởng thấp, chẳng hạn như ngành công nghiệp, Tính chung 7 tháng năm nay, chỉ số sản xuất công nghiệp chỉ tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn nhiều mức tăng 10% của cùng kỳ năm 2015 (chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng năm 2015 tăng 10% so với cùng kỳ năm 2014). Trong các ngành công nghiệp, ngành chế biến, chế tạo tăng 9,9%, đóng góp 6,9 điểm phần trăm vào mức tăng chung. Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 01/7/2016 tăng 9,2% so với cùng thời điểm năm trước.

Một số lĩnh vực của ngành nông nghiệp gặp nhiều khó khăn. Tiến độ gieo cấy lúa mùa năm nay thấp hơn cùng kỳ năm trước, chủ yếu do vụ lúa đông xuân năm 2016 tại các tỉnh phía Bắc thu hoạch chậm và do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng kéo dài, thiếu nước tưới ở các tỉnh phía Nam, nhất là khu vực Tây Nguyên. Gieo trồng rau màu nhìn chung đạt thấp. Tính đến giữa tháng 7, các địa phương trên cả nước gieo trồng được 835 nghìn ha ngô, chỉ bằng 91,4% cùng kỳ năm trước. Chăn nuôi gia súc, gia cầm trong kỳ không biến động nhiều. Đàn trâu của cả nước trong tháng ước tính giảm 0,5%-1% so với cùng kỳ năm trước. Nuôi cá tra tiếp tục gặp khó khăn do sức mua từ các thị trường tiêu thụ lớn sụt giảm; giá cá tra nguyên liệu giảm mạnh và ở mức thấp. Nuôi tôm nước lợ vẫn gặp khó khăn do ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn từ những tháng đầu năm. Sản lượng tôm sú trong tháng ước tính đạt 19,9 nghìn tấn, giảm 17,8% so với cùng kỳ năm trước.

Nhìn chung, kinh tế nước ta trong 7 tháng mặc dù gặp khó khăn, nhưng có chuyển biến tích cực, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt khá. Các lĩnh vực lao động, việc làm, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện và đạt kết quả nhất định. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả quan trọng đạt được, nền kinh tế nước ta đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: Tốc độ tăng trưởng có dấu hiệu chững lại, lạm phát được kiểm soát nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ tăng cao. Đời sống nhân dân ở các vùng thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn, vùng bị ô nhiễm môi trường biển còn gặp nhiều khó khăn.

Để hoàn thành tốt mục tiêu phát triển kinh tế năm 2016, cần tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi và tập trung vốn cho các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn tín dụng thúc đẩy sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, có giải pháp phục hồi tăng trưởng của ngành công nghiệp, nhất là chế biến hàng xuất khẩu. Đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, gắn với các lợi thế về phát triển nguồn nguyên liệu nông, lâm nghiệp, thuỷ sản. Tiếp tục triển khai theo kế hoạch tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước bảo đảm đúng tiến độ, công khai, minh bạch. Đẩy mạnh tiến độ các dự án đầu tư ngành công nghiệp để nâng cao năng lực sản xuất.

Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tập trung chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp để thích nghi và khắc phục những bất cập từ biến đổi khí hậu. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ về giống, tưới tiêu, công cụ, kỹ thuật sản xuất để phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, nhất là ở các vùng sản xuất hàng hoá tập trung. Tập trung thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ hè thu, thu đông và vụ mùa năm 2016. Khẩn trương khôi phục hoạt động đánh bắt, nuôi trồng, tiêu thụ hải sản ở các địa phương có sự cố hải sản chết bất thường.

Khuyến khích và đẩy mạnh xuất khẩu các nhóm hàng, mặt hàng có khả năng cạnh tranh, thị trường ổn định. Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu, nhất là các sản phẩm nông sản xuất khẩu chủ lực của nước ta. Thực hiện tốt công tác dự báo thị trường trong và ngoài nước, phổ biến kịp thời thông tin thị trường; nắm rõ các rào cản kỹ thuật và chủ động xây dựng các biện pháp để khắc phục…/.

Theo Dangcongsan