Thứ năm,  23/03/2023

Chính phủ trình Quốc hội phê chuẩn mức bội chi 249.362 tỷ đồng NSNN năm 2014

Chiều 28-7, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2014. Theo đó, Năm 2014 thu NSNN đạt 1.130.609 tỷ đồng, chi NSNN 1.339.489 tỷ đồng khiến tăng mức bội chi lên 249.362 tỷ đồng, bằng 6,33% GDP.
 

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014. (Ảnh: TRẦN HẢI)
 

Chi theo dự toán tăng 9,7%

Theo Báo cáo quyết toán NSNN năm 2014 của Chính phủ, quyết toán thu cân đối NSNN năm 2014 là 1.130.609 tỷ đồng, trong đó, các khoản thu theo dự toán được Quốc hội quyết định là 877.697 tỷ đồng, tăng 12,1% (94.997 tỷ đồng) so với dự toán; Thu chuyển nguồn năm 2013 sang năm 2014, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2013, thu huy động đầu tư của ngân sách địa phương và thu từ quỹ dự trữ tài chính là 252.912 tỷ đồng.

Về quyết toán thu ngân sách năm 2014, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính – Ngân sách (TCNS) do ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban TCNS của Quốc hội trình bày đánh giá, cùng với thực hiện cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính thuế, hải quan, rút ngắn thời gian làm thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp là sự chỉ đạo và phối hợp tốt hơn trong công tác thu ngân sách của các cấp, các ngành nên thu NSNN năm 2014 đã vượt 12,1% so với dự toán.

Chủ nhiệm Ủy ban TCNS của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đồng thời, Ủy ban TCNS cũng lo ngại về công tác quản lý, hạch toán thu NSNN còn xảy ra tình trạng xử lý chứng từ nộp NSNN chưa kịp thời, dẫn đến số thu NSNN năm 2014 phải chuyển sang niên độ ngân sách năm sau 5.650,7 tỷ đồng để quyết toán NSNN.

Về quyết toán chi cân đối NSNN năm 2014, Chính phủ báo cáo là 1.339.489 tỷ đồng, trong đó, các khoản chi theo dự toán được Quốc hội quyết định là 1.103.983 tỷ đồng, tăng 9,7% (97.283 tỷ đồng) so với dự toán; Chi chuyển nguồn từ năm 2014 sang năm 2015 là 235.506 tỷ đồng.

Đánh giá việc chi NSNN năm 2014 cơ bản đã bám sát Nghị quyết của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp về dự toán NSNN. Công tác quản lý, điều hành chi NSNN đã được Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương quán triệt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi. Tuy nhiên, theo Ủy ban TCNS qua quyết toán chi NSNN năm 2014 cho thấy một vấn đề về khoản chi của một số địa phương xây dựng dự toán chưa thực sự căn cứ vào nhiệm vụ thực tế, giao dự toán chi đầu tư phát triển không phù hợp với danh mục dự kiến kế hoạch vốn,… nên nhiều khoản chi vượt dự toán hoặc không đạt so với dự toán.

Bên cạnh đó, Ủy ban TCNS lo ngại việc chi đầu tư xây dựng cơ bản còn nhiều hạn chế, sai phạm trong các khâu của quá trình đầu tư vẫn xảy ra nhưng chậm được khắc phục, xử lý chưa kiên quyết, còn để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Một số khoản chi quan trọng không đạt dự toán được Quốc hội quyết định, ảnh hưởng đến thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội đề ra. Ủy ban TCNS nhận thấy, trong 8 lĩnh vực chi thường xuyên, có 4 lĩnh vực không đạt dự toán. Một số khoản chi quan trọng trong dự toán được Quốc hội quyết định mặc dù đã có tiến bộ nhưng nhiều năm thực hiện vẫn không đạt dự toán như chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề bằng 99,8% dự toán; chi sự nghiệp khoa học, công nghệ bằng 91,5% dự toán) cần sớm được khắc phục.

Ông Nguyễn Đức Hải cho biết, quyết toán chi nguồn vốn ngoài nước vượt dự toán được giao nhưng chưa kịp thời báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội theo quy định, dẫn đến bội chi thực tế tăng khá cao so với dự toán. Chi chuyển nguồn và kết dư ngân sách địa phương vẫn còn rất lớn làm giảm hiệu quả sử dụng NSNN.

Đề nghị đưa 26.169 tỷ đồng vốn ODA vào quyết toán NSNN năm 2014

Theo báo cáo của Chính phủ, bội chi NSNN năm 2014 là 249.362 tỷ đồng, bằng 6,33% GDP thực hiện, tăng 25.362 tỷ đồng so với dự toán đã được Quốc hội quyết định.

Như vậy, với kết quả thực hiện dự toán thu, chi, bội chi như trên, tính đến hết tháng 12-2014, so với GDP thực tế, dư nợ Chính phủ bằng 46,1%, dư nợ ngoài nước của quốc gia bằng 38,3%, dư nợ công bằng 58,0%, trong giới hạn cho phép.

Theo ông Hồ Đức Phớc – Tổng Kiểm toán Nhà nước: “Trong tổng số quyết toán chi cân đối NSNN năm 2014 còn có 26.169 tỷ đồng vốn ODA giải ngân vượt dự toán nhưng chưa có ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội”.

Như vậy, theo Kiểm toán Nhà nước, việc quyết toán chi cân đối NSNN năm 2014 còn có 26.169 tỷ đồng chưa đủ điều kiện quyết toán. Kiểm toán Nhà nước đề nghị Chính phủ trình Quốc hội xem xét quyết định bổ sung dự toán, quyết toán NSNN năm 2014 số tiền này.

Tuy nhiên, trong báo cáo thẩm tra, Ủy ban TCNS nhận thấy, việc tăng bội chi so với dự toán đã được Quốc hội quyết định là do giải ngân vốn ODA năm 2014 cao hơn dự kiến 26.169 tỷ đồng, chủ yếu cho các dự án giao thông, thủy lợi… cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư.

 

Ông Nguyễn Đức Hảicho rằng, thực tế giải ngân vốn ODA vượt dự toán đã được cơ quan tài chính thẩm định, ghi thu – ghi chi và đã được cơ quan Kiểm toán Nhà nước tiến hành kiểm toán theo quy định, Thường trực Ủy ban TCNS thẩm tra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến chấp thuận và đề nghị Quốc hội cho phép bổ sung 26.169 tỷ đồng vào dự toán chi NSNN năm 2014, đồng thời cho đưa vào quyết toán NSNN năm 2014 số tiền trên.

Theo Nhandan.org.vn