Chủ nhật,  29/01/2023

Bến Tre đưa 73 dự án, công trình hoàn thành vào sử dụng

Tỉnh Bến Tre tăng cường đôn đốc việc thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2016. Các chủ đầu tư đã tích cực hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục, trình phê duyệt 54 dự án hoặc báo cáo kinh tế-kỹ thuật, với tổng vốn đầu tư đã phê duyệt hơn 717 tỷ đồng; triển khai đấu thầu thi công xây dựng đối với các dự án, công trình khởi công mới; đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư đối với tất cả công trình có trong danh mục đầu tư năm 2016.
 

Vận hành  dây chuyền sản xuất tại Công ty cổ phần dệt sợi Đam San (Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, tỉnh Thái Bình). Ảnh: KHÁNH TOÀN
 

Đến nay, hầu hết các dự án khởi công mới đã và đang triển khai lựa chọn nhà thầu. Nhiều gói thầu, dự án chuyển tiếp có tiến độ tốt, như gói thầu số 2 đường tỉnh 883; xây dựng mặt đường tuyến tránh An Bình Tây – An Đức, huyện Ba Tri; cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch các xã ven sông Tiền, huyện Châu Thành; Trường Quân sự – Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh… Trong sáu tháng đầu năm 2016, có 73 dự án, công trình hoàn thành đưa vào sử dụng. Kết quả thực hiện các nguồn vốn đạt hơn 6.300 tỷ đồng, tương ứng 43% kế hoạch. Kết quả giải ngân ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ sáu tháng đầu năm 2016 khoảng 794,7 tỷ đồng, đạt 39% kế hoạch.

* Thái Bình tập trung thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp: Thời gian qua, Thái Bình triển khai nhiều biện pháp thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh, thông qua các biện pháp: lựa chọn các đối tác tiềm năng; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư tại chỗ; duy trì đối thoại thường xuyên giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh với các nhà đầu tư; đẩy mạnh việc quảng bá, giới thiệu tới các nhà đầu tư và cải cách thủ tục hành chính về đầu tư.

Đến nay, toàn tỉnh có 114 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất. Trong đó, KCN Phúc Khánh có 36 dự án; KCN Nguyễn Đức Cảnh có 24 dự án; KCN Tiền Hải có 39 dự án; KCN cầu Nghìn có năm dự án; KCN Gia Lễ có bốn dự án và KCN Sông Trà có sáu dự án. Sáu tháng đầu năm, hoạt động sản xuất, kinh danh của các doanh nghiệp trong các KCN cơ bản ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 320,6 triệu USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2015. Doanh thu đạt 399 triệu USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó, doanh thu các doanh nghiệp FDI đạt 249 triệu USD.

Hoạt động kinh doanh của các KCN tăng lên, góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Tính đến cuối tháng 6 đã tạo được việc làm cho 53.955 lao động, với thu nhập bình quân đạt 4 triệu đồng/người/tháng.

Theo Nhandan.org.vn