Thêm 64.122 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 496.958 tỷ đồng
(Ảnh minh họa: HNV)


Riêng trong tháng 7/2016, số doanh nghiệp được thành lập mới là 9.621 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 69.196 tỷ đồng, giảm 1,4% về số doanh nghiệp và giảm 11,6% về số vốn đăng ký so với tháng 6/2016. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 7 đạt 7,2 tỷ đồng, giảm 10,3% so với tháng trước.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 7/2016 so với tháng 6/2016, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trên cả nước là 1.804 doanh nghiệp, giảm 5,2%; Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 99,2 nghìn lao động, giảm 12,3%; Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 915 doanh nghiệp, tăng 5,9%; Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 1.818 doanh nghiệp, tăng 12,2%; Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 4.115 doanh nghiệp, tăng 9,9%.

Cũng theo Cục Quản lý kinh doanh, trong 7 tháng năm 2016, có thêm 64.122 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 496.958 tỷ đồng, tăng 23,3% về số doanh nghiệp và tăng 54,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế là 1.391.880 tỷ đồng, bao gồm: tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 496.958 tỷ đồng và tổng số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 894.922 tỷ đồng. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 7,7 tỷ đồng, tăng 25,4%, số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 744,3 nghìn lao động, tăng 0,13% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 7 tháng năm 2016, số doanh nghiệp thành lập mới tập trung nhiều nhất ở loại hình công ty TNHH 1 thành viên với 34.562 doanh nghiệp đăng ký, tiếp đến là loại hình công ty TNHH 2 thành viên là 16.385 doanh nghiệp, loại hình công ty cổ phần là 10.542 doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp tư nhân là 2.624 doanh nghiệp và loại hình công ty hợp danh là 09 doanh nghiệp.

So sánh tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới phân theo vùng lãnh thổ cho thấy, các vùng đều có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2015, bao gồm: vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung có 8.958 doanh nghiệp với tỷ lệ tăng nhiều nhất là 30,6%, tiếp đến là Đồng bằng sông Hồng có 19.321 doanh nghiệp, tăng 25,5%, Trung du và miền núi phía Bắc có 2.449 doanh nghiệp, tăng 22,1%, Đông Nam Bộ có 27.321 doanh nghiệp, tăng 21,7%, Tây Nguyên có 1.538 doanh nghiệp, tăng 21,5% và Đồng bằng sông Cửu Long có 4.535 doanh nghiệp, tăng 12,3%.

Về các ngành, lĩnh vực hoạt động có xu hướng tăng về tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới so với cùng kỳ năm 2015 như: Kinh doanh bất động sản đăng ký 1.611 doanh nghiệp, tăng 108,7%; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội đăng ký 292 doanh nghiệp, tăng 80,2%; Hoạt động dịch vụ khác đăng ký 571 doanh nghiệp, tăng 43,5%; Giáo dục và đào tạo đăng ký 1.460 doanh nghiệp, tăng 42,2%; Khoa học, công nghệ; Dịch vụ tư vấn, thiết kế; Quảng cáo và chuyên môn khác đăng ký 5.008 doanh nghiệp, tăng 37,0%…

Một số ngành, lĩnh vực thu hút nhiều số lao động gia nhập thị trường, gồm có: Công nghiệp chế biến, chế tạo là 345.994 lao động; Bán buôn; Bán lẻ; Sửa chữa ô tô, xe máy là 135.889 lao động; Xây dựng là 68.846 lao động; Khoa học, công nghệ; Dịch vụ tư vấn, thiết kế; Quảng cáo và chuyên môn khác là 32.531 lao động; Vận tải kho bãi với 32.465 lao động….