Thứ sáu,  03/02/2023

Gần 1,5 tỷ đồng ủng hộ huyện Bắc Sơn xây dựng nông thôn mới

LSO-Ngày 12/8/2016, UBND huyện Bắc Sơn tổ chức lễ phát động ủng hộ “Chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn đoạn 2016 - 2020.
Doanh nghiệp ủng hộ tiền mặt hưởng ứng phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện

Theo kế hoạch, năm 2016, huyện Bắc Sơn phấn đấu đưa 2 xã Bắc Sơn, Hữu Vĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, đến năm 2020 có 40% tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nhằm huy động thêm nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, UBND huyện Bắc Sơn đã phát động, kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, cán bộ công nhân viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân góp sức người, sức của cho chương trình.

Tại lễ phát động, các đơn vị, cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ bằng tiền mặt được gần 1,5 tỷ đồng.

Nhân dịp này, đại diện các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, cá nhân và một số doanh nghiệp cũng đã cam kết sẽ tiếp tục chung sức, hỗ trợ huyện Bắc Sơn thực hiện thành công chương trình nông thôn mới. Lãnh đạo UBND huyện cam kết sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

ĐỖ HOẠT