Thứ sáu,  03/02/2023
Dự án hạ tầng cơ bản các tỉnh Đông Bắc:

Tổng mức đầu tư trên 176 triệu USD

LSO - Sáng 15/8/2016, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn chủ trì hội nghị đầu kỳ dự án Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện tỉnh Đông Bắc gồm: Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn và Hà Giang.
Đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh và ABD ký biên bản ghi nhớ về việc thống nhất các nội dung triển khai dự án.

Trước đó, ngày 22/6/2016, 4 tỉnh Đông Bắc đã ký Biên bản ghi nhớ với Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) về việc khảo sát chuẩn bị dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện. Qua khảo sát, các tỉnh đã thống nhất danh mục các tiểu dự án ưu tiên đầu tư gồm: 15 tiểu dự án giao thông của 4 tỉnh; 9 tiểu dự án cấp nước sinh hoạt và sản xuất của 4 tỉnh; 4 tiểu dự án phát triển chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Lạng Sơn.

Trong đó, Lạng Sơn ưu tiên thực hiện các tiểu dự án đại diện về hạ tầng giao thông và cấp nước tại các huyện khó khăn Bình Gia, Đình Lập, Văn Quan. Đồng thời thực hiện các tiểu dự án phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp; cơ sở hạ tầng nông nghiệp như đường dân sinh, mô hình sản xuất; hoạt động tăng cường năng lực và đào tạo.

Hội nghị đã thống nhất tổng mức vốn đầu tư của dự án là 176,29 triệu USD để đề xuất Chính phủ phê duyệt. Trong đó, vốn đầu tư của ADB 150 triệu USD,  vốn đối ứng của 4 tỉnh là 26,29 triệu USD. Thông qua Quyết định thành lập Ban Điều phối dự án 4 tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn làm Trưởng Ban.

Đại diện ADB khẳng định, qua công tác khảo sát đầu kỳ, các bên hoàn toàn có đủ cơ sở để xử lý những vấn đề vướng mắc để tiến tới đàm phát hiệp định theo thời gian dự kiến. ADB cam kết hỗ trợ hoàn toàn cho các tỉnh triển khai tiểu dự án mẫu về hạ tầng giao thông và cấp nước. Đồng thời, ADB mong muốn các bên cùng nhau nỗ lực thực hiện dự án. Phía các tỉnh cần chủ động, sẵn sàng các khâu của từng tiểu dự án để rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí, đạt  kết quả thực hiện tốt nhất.

Thay mặt cho lãnh đạo UBND 4 tỉnh, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của ADB, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian qua. Đồng chí cam kết đảm bảo triển khai thực hiện dự án đạt tiến độ, chất lượng, hiệu quả như đã thống nhất. Đồng thời chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn với nhiệm vụ là cơ quan giúp việc chủ trì điều phối dự án chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh để triển khai có hiệu quả các công việc tiếp theo của dự án; khi có vướng mắc cần báo cáo lãnh đạo các tỉnh để giải quyết kịp thời.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND các tỉnh và đại diện ADB đã ký biên bản ghi nhớ về việc thống nhất các nội dung triển khai dự án.

Tin ảnh: Anh Dũng