Thứ tư,  08/02/2023
Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp:

Cần cải cách thủ tục cho vay

LSO - Ngày 16/8/2016, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.
Đồng chí Nguyễn Công Trưởng phát biểu kết luận tại cuộc họp

Trong 6 tháng đầu năm 2016, toàn tỉnh có 2.050 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký gần 12.000 tỷ đồng. Trong đó có 709 doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với ngân hàng thương mại. Tổng dư nợ cho vay của các ngân hàng thương mại đối với các loại hình doanh nghiệp là 7.920 tỷ đồng, chiếm 44,6% tổng dư nợ toàn địa bàn, tăng 9,8% so với 31/12/2015. Các ngân hàng trên địa bàn đã thực hiện cơ cấu lại nợ đối với 5 doanh nghiệp với tổng dư nợ là 260 tỷ đồng; giảm lãi vay cho 222 khách hàng doanh nghiệp với dư nợ được giảm lãi suất là 1.088 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Công Trưởng nêu rõ: tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố trong việc giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Trong đó tập trung vào lĩnh vực giải phóng mặt bằng; cải cách thủ tục hành chính trong quy trình thủ tục, đăng ký kinh doanh, xuất nhập khẩu… Các ngân hàng cần tiếp tục thực hiện tốt việc huy động vốn, xem xét cơ chế ưu đãi cho vay hợp lý đối với doanh nghiệp, hợp tác xã đồng thời cải cách thủ tục cho vay. Đối với hiệp hội doanh nghiệp đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến với các doanh nghiệp trong tiếp cận vốn, đồng thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp cần nhanh chóng gửi đến cơ quan chức năng để kịp thời giải quyết.

Tin ảnh: Đình Quyết