Chủ nhật,  05/02/2023

Thêm 7.800 tỷ đồng đầu tư trái phiếu Chính phủ

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết, phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành ngày 24-8 đã huy động được 7.800 tỷ đồng.

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 7.000 tỷ đồng cho ba loại kỳ hạn: năm năm (3.000 tỷ đồng), bảy năm (3.000 tỷ đồng) và 20 năm (1.000 tỷ đồng).

Trái phiếu kỳ hạn năm năm có 15 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 13.041 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,70-7,20%/năm. Kết quả, huy động thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu năm năm với lãi suất trúng thầu 5,79%/năm, thấp hơn 0,13%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 17-8-2016). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn năm năm gọi thầu 900 tỷ đồng, có sáu thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 5.000 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 900 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn bảy năm có 11 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 7.721 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,30-7,40%/năm. Kết quả, huy động thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu bảy năm với lãi suất trúng thầu 6,35%/năm, thấp hơn 0,14%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 17-8-2016). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn bảy năm gọi thầu 900 tỷ đồng, có sáu thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 4.800 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 900 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2016, KBNN đã huy động thành công 231.084,4756 tỷ đồng TPCP qua đấu thầu tại HNX.

Theo Nhandan