Thứ tư,  08/02/2023

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng Tám tăng 7,3%

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp của cả nước trong tháng Tám đã tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2015, thông tin trên được Tổng cục Thống kê công bố ngày 30/8.

Theo đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,6%, sản xuất và phân phối điện tăng 11,9%, cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 6,1%, tuy nhiên ngành khai khoáng lại giảm 5,1%.

Như vậy tính chung tám tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp đã tăng 6,9% so với cùng kỳ nhưng thấp hơn mức tăng 9,8% của cùng kỳ năm 2015.

Báo cáo từ Tổng cục Thống kê chỉ ra, từ đầu năm tới nay, ngành khai khoáng vẫn tiếp tục suy giảm đồng thời ngành công nghiệp chế biến, chế tạo lại có mức tăng thấp hơn cùng kỳ. 

Cụ thể, ngành chế biến, chế tạo tám tháng của năm nay tăng 9,7%, đóng góp 6,8 điểm phần trăm vào mức tăng chung, ngành sản xuất, phân phối điện tăng 11,8%, đóng góp 0,8 điểm phần trăm, ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 6,8%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm, ngược lại ngành khai khoáng đã giảm 3,8% và làm giảm 0,8 điểm phần trăm mức tăng chung. 

Bên cạnh đó, các ngành công nghiệp cấp II có mức tăng khá tốt, sản xuất kim loại tăng 16,9%, dệt tăng 15,5%; sản xuất xe có động cơ tăng 15,3%, sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và quang học tăng 14,1%, sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 13,1%…, song cũng có một số ngành giảm, như khai thác dầu khô và khí đốt tự nhiên giảm 5,5%.

Về chỉ số sản xuất công nghiệp tám tháng so với cùng kỳ năm trước tại các địa phương, Quảng Nam và Thái Nguyên có mức tăng ấn tượng, tương ứng 32,2% và 31,1%, trong khi đó mức tăng của Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là 7,3% và tăng 6,8%./.

Theo VietnamPlus