Thứ hai,  30/01/2023

Kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 4,3 tỷ USD

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 8-2016 ước đạt 594 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu thủy sản tám tháng đạt 4,3 tỷ USD, tăng 4,1% so cùng kỳ năm 2015.

Có bốn thị trường nhập khẩu thủy sản hàng đầu của Việt Nam là Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc, chiếm 53,2% tổng giá trị nhập khẩu thủy sản. Các thị trường có giá trị xuất khẩu thủy sản tăng mạnh là Trung Quốc (53,9%), Mỹ (11,9%), Thái-lan (9,9%) và Hà Lan (8,4%).

Theo Nhandan