Chủ nhật,  29/01/2023

8 tháng, chỉ số công nghiệp tăng nhẹ

Tính chung 8 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 9,8% của cùng kỳ năm 2015, chủ yếu do ngành khai khoáng vẫn tiếp tục suy giảm, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng thấp hơn cùng kỳ.

Trong các ngành công nghiệp, ngành chế biến, chế tạo 8 tháng qua tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 6,8 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất, phân phối điện tăng 11,8%, đóng góp 0,8 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 6,8%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; riêng ngành khai khoáng giảm 3,8%, làm giảm 0,8 điểm phần trăm mức tăng chung.

Có một số sản phẩm công nghiệp có chỉ số sản xuất tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Ti vi tăng 83,2%; thép cán tăng 22,3%; ô tô tăng 21,8%; thức ăn cho gia súc tăng 21,3%…

Quảng Nam là địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng tăng cao nhất so với cùng kỳ năm trước đạt mức 32,2%, tiếp đến là Thái Nguyên tăng 31,1%, Hải Phòng tăng 16,3%…

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 7/2016 tăng 4,4% so với tháng trước và tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng, chỉ số tiêu thụ tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2015.

Một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng cao: Sản xuất xe có động cơ tăng 16,7%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 16,2%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 11,5%…

Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 1/8 tăng 8,9% so với cùng thời điểm năm trước.

Nếu tính riêng trong tháng 8, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng ước tính tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng giảm 5,1%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,6%…

Theo baochinhphu.vn