Thứ hai,  30/01/2023

Kim ngạch nhập khẩu rau, quả 8 tháng tăng 37%

Theo Bộ NN&PTNT, 8 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu rau, quả đạt hơn 420,74 triệu USD, tăng gần 37% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Qua phân tích, hiện nay, Thái Lan đã vượt Trung Quốc trở thành nhà cung cấp rau, quả nhiều nhất cho thị trường Việt Nam. Giá trị nhập khẩu rau, quả từ Thái Lan 7 tháng đầu năm nay đạt gần 163 triệu USD, chiếm 38,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu rau, quả của cả nước, tăng hơn 70% so với cùng kỳ. Trong khi đó, giá trị nhập khẩu rau, quả từ Trung Quốc đạt 102,52 triệu USD, chiếm 24,4%, tăng gần 30%. 

Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu rau, quả từ Hoa Kỳ với giá trị 41,2 triệu USD, Australia 24,6 triệu USD, Myanmar 18,5 triệu USD, New Zealand 13,8 triệu USD, Nam Phi 7,6 triệu USD…

Theo Hanoimoi