Chủ nhật,  29/01/2023

Bộ GTVT yêu cầu ngành đường sắt xử lý nghiêm các sai phạm

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các Vụ, Cục xử lý nghiêm các sai phạm tại đường sắt và báo cáo trước 5/10/2016. 

Văn bản của Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân thuộc thẩm quyền có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm đã nêu trong Kết luận thanh tra số 2222/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ. 

Trước đó, ngày 26/8/2016, Thanh tra Chính phủ đã có Kết luận về việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và một số đơn vị thành viên. Tại kết luận này, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra những vi phạm của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các đơn vị thành viên thời gian qua. 

Để thực hiện nghiêm túc Kết luận của Thanh tra Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các đơn vị thành viên rà soát, điều chỉnh, hạch toán đúng quy định đối với 11 nội dung được nêu tại mục II của Phụ lục kèm theo Kết luận Thanh tra. Tự rà soát, hạch toán điều chỉnh các nội dung nêu tại Kết luận, kiến nghị xử lý đảm bảo đúng chế độ tài chính kế toán.

Theo đó, xác định các chỉ tiêu tài chính, kết quả kinh doanh sau điều chỉnh, trường hợp phát sinh nghĩa vụ với Nhà nước về thuế, phí… phải kê khai nộp đầy đủ và đúng quy định. 

Về quản lý và xử lý trách nhiệm, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phải kiện toàn hệ thống quản trị doanh nghiệp,… phân định rõ giữa quản lý Nhà nước và quản lý kinh doanh của doanh nghiệp, giữa kinh doanh kết cấu hạ tầng và kinh doanh vận tải trên đường sắt do Nhà nước đầu tư… 

Tổng công ty phải rà soát bổ sung điều lệ, quy chế; xây dựng đủ các định mức, đơn giá về nguyên vật liệu, tiền lương, các chi phí quản lý doanh nghiệp; rà soát toàn bộ các dự án đầu tư để điều chỉnh và kiến nghị điều chỉnh các chi phí bất hợp lý, thanh quyết toán các dự án đầu tư đã quá hạn. 

Bên cạnh đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phải rà soát lại việc quản lý sử dụng đất đai để thanh lý hợp đồng và xử lý những trường hợp sử dụng sai mục đích, lấn chiếm; phối hợp với các địa phương có hệ thống đường sắt đi qua thực hiện cắm mốc giới, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… báo cáo Bộ Giao thông Vận tải cùng các địa phương xử lý và quản lý sử dụng hiệu quả. 

Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu các Vụ và Cục Đường sắt Việt Nam tham mưu xử lý các nội dung theo Kết luận thanh tra; trong đó có liên quan đến tài chính một số dự án đầu tư máy móc, thiết bị; việc quản lý, sử dụng đất đai…

Đồng thời, tham mưu cho Bộ phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan hữu quan kiểm tra, đánh giá toàn diện việc thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp; rà soát hoạt động kinh doanh, quản lý khai thác kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt, đặc biệt là hoạt động đầu tư, bảo trì, sửa chữa để xử lý theo thẩm quyền và sớm chỉ đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam khắc phục; kiểm tra, xử lý đảm bảo quản lý chặt chẽ nguồn lực Nhà nước giao, tách bạch rõ kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt với kinh doanh vận tải, xóa bỏ độc quyền. 

Bộ Giao thông Vận tải giao Thanh tra Bộ đôn đốc, theo dõi các đơn vị thực hiện các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ; Tổng hợp báo cáo Thanh tra Chính phủ kết quả thực hiện Kết luận Thanh tra của Thanh tra Chính phủ tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. 

Trước ngày 5/10/2016, các đơn vị phải báo cáo kết quả thực hiện với Bộ Giao thông Vận tải./. 

Theo VietnamPlus