Thứ bảy,  09/12/2023
Thiếu vốn:

Hỗ trợ nhà ở cho người có công gặp khó

LSO-Thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, theo đó, Lạng Sơn được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phê duyệt đề án với gần 4.400 hộ được hỗ trợ với tổng kinh phí gần 127 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay trung ương mới bố trí nguồn vốn cho tỉnh được 8,4 tỷ đồng, tương đương 6,6% kế hoạch. Việc bố trí chậm nguồn kinh phí khiến cho việc triển khai tại cơ sở gặp nhiều khó khăn.
Một gia đình chính sách người có công tại xã Quan Sơn huyện Chi Lăng được hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Quyết định 22

Năm 2014, tỉnh được trung ương bố trí 8,4 tỷ đồng để thực hiện Quyết định 22 trong đợt 1, theo đó đã có 189 hộ được hỗ trợ mỗi hộ 40 triệu đồng để xây mới nhà ở và 59 hộ, mỗi hộ được hỗ trợ 20 triệu đồng để sửa chữa nhà ở cho người có công. Nhưng nguồn hỗ trợ kinh phí đợt 1 mới chỉ đáp ứng được tương đương 35,5% nhu cầu vốn kế hoạch của đợt 1 (đợt 1 có 743 hộ được hỗ trợ với tổng nhu cầu kinh phí là 23,6 tỷ đồng). Còn đợt 2, theo kế hoạch thì sẽ phân bổ hơn 103 tỷ đồng, nhưng đến nay vẫn chưa phân bổ về cho địa phương (năm 2015 và 2016, trung ương chưa phân bổ cho tỉnh để thực hiện Quyết định 22 của Thủ tướng). Chính do thiếu vốn nên nhiều huyện đã nợ kinh phí hỗ trợ cho người có công về nhà ở theo Quyết định 22 với tổng kinh phí tới hàng tỷ đồng.

Điển hình như huyện Chi Lăng, có tổng số 782 hộ được hỗ trợ theo chương trình để xây mới nhà ở cho 371 hộ và sửa chữa 411 hộ với tổng nhu cầu kinh phí là hơn 23 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay huyện mới nhận được kinh phí hỗ trợ đợt 1 để thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng được thụ hưởng là 3,680 tỷ đồng với 93 hộ được hỗ trợ (91 hộ hỗ trợ xây mới và 2 hộ sửa chữa). Trong khi đó, số hộ đã tự vay mượn tiền để xây mới, sửa chữa nhà ở với tổng số hộ đã thực hiện là 294 hộ (xây mới 136 nhà và sửa chữa 158 nhà) với tổng kinh phí tự bỏ ra là 8,6 tỷ đồng, đến nay số hộ này chưa nhận được kinh phí hỗ trợ theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo báo cáo mới nhất của UBND huyện Chi Lăng, trong khi chờ nguồn kinh phí hỗ trợ từ chương trình, đến hết tháng 10/2016, toàn huyện có 89 đối tượng thuộc diện được hỗ trợ nhà ở đã chết, bao gồm 35 hộ xây mới và 54 hộ sửa chữa. Ông Vi Thiện Việt, Phó Trưởng phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện Chi Lăng cho biết: Để giảm bớt khó khăn về kinh phí cho các hộ gia đình chính sách đã tự đầu tư làm nhà ở theo Quyết định 22 của Thủ tướng, huyện đã đề nghị các ngân hàng giãn nợ cho các hộ đã vay vốn để làm nhà ở, đồng thời tiếp tục kiến nghị với tỉnh, trung ương sớm bố trí vốn để hỗ trợ cho các đối tượng được thụ hưởng.

Trước tình hình thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công đang gặp nhiều khó khăn về kinh phí, Sở Xây dựng đã yêu cầu các huyện tiếp tục rà soát tiến độ tình hình thực hiện để sở tổng hợp và tham mưu cho UBND tỉnh đề xuất kiến nghị với trung ương bố trí kinh phí để hỗ trợ thực hiện hoàn thành chương trình.

Ông Trương Đức Anh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Chương trình hỗ trợ người có công về nhà ở, tỉnh đã thực hiện theo thứ tự ưu tiên. Theo đó các đối tượng người có công mà nhà ở có nguy cơ sập đổ, không an toàn khi sử dụng, người có công là người cao tuổi hộ nghèo, dân tộc thiểu số được hỗ trợ trước. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí trung ương chậm được phân bổ đã ảnh hưởng trực tiếp tiến độ thực hiện chương trình. Hơn nữa, tỉnh Lạng Sơn còn nghèo nên việc bố trí nguồn từ ngân sách tỉnh để hỗ trợ cho chương trình này gặp nhiều khó khăn, do vậy trước mắt vẫn phải chờ vào kinh phí của trung ương phân bổ.

CÔNG QUÂN