Thứ bảy,  09/12/2023

Công bố Quyết định thành lập Quỹ đầu tư phát triển Lạng Sơn

LSO-Sáng nay (17/11), UBND tỉnh tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Lạng Sơn. Dự buổi lễ có các đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. 
Ký hợp đồng ủy thác thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh

Ngày 7/9/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Lạng Sơn và chuyển ủy thác việc tác nghiệp điều hành của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa từ Ngân hàng Phát triển Chi nhánh Lạng Sơn sang Quỹ đầu tư phát triển thực hiện.

Quỹ hoạt động theo mô hình ngân hàng chính sách, thực hiện theo nguyên tắc tự chủ về tài chính, không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn; tự bù đắp chi phí và tự chịu rủi ro; chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi nguồn vốn chủ sở hữu của mình.

Quỹ có vốn điều lệ 100 tỷ đồng và dự kiến nâng lên 200 tỷ đồng khi kết thúc năm 2017. Với mục tiêu đầu tư trực tiếp, cho vay đầu tư để đầu tư trực tiếp các dự án kết cấu hạ tầng thuộc các chương trình mục tiêu theo chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Nhận ủy thác và ủy thác với các tổ chức, cá nhân theo quy định của Chính phủ; thực hiện phát hành trái phiếu chính quyền địa phương theo ủy quyền của UBND tỉnh để huy động vốn cho ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật. Nhận ủy thác quản lý vốn và hoạt động của quỹ Bảo lãn tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc đáp ứng các quy định về đảm bảo tiền vay, được vay vốn từ các tổ chức tín dụng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh ý nghĩa của việc thành lập Quỹ đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Đồng chí yêu cầu Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát, bộ máy điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ huy động vốn để có cơ sở, nguồn lực đầu tư; quan tâm làm tốt công tác tài chính trên cơ sở đúng nguyên tắc, sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, chặt chẽ. Trước mắt, Quỹ cần nhanh chóng kiện toàn bộ máy tổ chức; rà soát, bố trí nhân lực, phân công nhiệm vụ hợp lý, đáp ứng yêu cầu đặt ra và nâng cao hiệu quả hoạt động; tập trung xây dựng và hoàn thiện các văn bản, quy chế hoạt động, quy chế làm việc; tăng cường phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan để triển khai các hoạt động. Cùng với đó, thực hiện các giải pháp huy động các nguồn vốn hợp pháp để nâng tổng vốn điều lệ theo kế hoạch đã đề ra.

Tại buổi lễ, Hội đồng quản lý quỹ do đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm chủ tịch đã ra mắt các đại biểu. Nhân dịp này, Quỹ đã ký kết thỏa thuận phối hợp về việc thực hiện bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp với 10 ngân hàng thương mại trên địa bàn và Hợp đồng ủy thác thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh.

ANH DŨNG