Thứ ba,  05/12/2023
Điện lực Chi Lăng:

Tập trung hoàn thiện tiêu chí số 4

LSO-Năm 2016, huyện Chi Lăng phấn đấu 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng với thực hiện các tiêu chí, tiêu chí về điện (tiêu chí số 4) được Điện lực Chi Lăng chú trọng thực hiện.

Nhân viên Điện lực Chi Lăng kiểm tra trạm biến áp tại xã Quang Lang

Ông Hoàng Mạnh Lâm, Giám đốc Điện lực Chi Lăng cho biết: Từ tháng 10/2010, đơn vị đã tiếp nhận và bán điện trực tiếp cho các xã trên địa bàn toàn huyện. Tuy vậy, trong từng xã vẫn có các cụm, tổng chưa được tiếp nhận, người dân vẫn dùng điện sau các công tơ tổng, giá mua điện tại công tơ tổng theo biểu giá của Chính phủ quy định. Nhưng do dân tự đầu tư đường dây nên chất lượng điện áp không đảm bảo, tổn thất cao dẫn đến giá mua điện của các hộ còn cao. Ngoài ra, lưới điện hạ thế không đạt chuẩn do dân tự đầu tư cơ bản không đảm bảo vận hành lâu dài, cột hầu hết là cột bê tông tự đúc và cột gỗ với chiều cao không đảm bảo; dây dẫn tiết diện nhỏ, chắp nối; tổn thất điện năng lớn từ 12% đến 25%;… Toàn huyện chưa có xã nào đạt chuẩn về tiêu chí điện.

Đứng trước tình hình đó, Điện lực Chi Lăng đã tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng lưới điện nông thôn, đầu tư cải tạo theo thứ tự ưu tiên trong điều kiện nguồn vốn vay hạn hẹp; lập phương án đầu tư xây dựng, cải tạo lưới điện theo lộ trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Theo đó, từ 2010 đến nay, hàng trăm cột điện, đường dây, trạm biến áp đã được cải tạo, thay mới. Tính riêng từ đầu năm 2016 đến nay, Điện lực Chi Lăng đã thực hiện cải tạo, kéo mới đường dây, thay cột tại 12 xã với khối lượng gồm: gần 100 km đường dây hạ thế; gần 1.400 công tơ 1 pha, 800 cột điện bằng sắt. Thực hiện sửa chữa lớn 7,1 km, kéo mới gần 15 km đường dây hạ thế tại 5 xã; lắp đặt mới 4 trạm biến áp với tổng công suất gần 9.000 kVA.

Ngoài ra, Điện lực Chi Lăng thực hiện xong Dự án ADB (Dự án mở rộng và cải tạo lưới điện cho các xã vùng sâu, vùng xa, vay vốn ngân hàng ADB) tại 2 xã Hữu Kiên và Vân An với khối lượng gồm: 4,3 km đường dây trung thế, 10,5 km đường dây hạ thế, 2 trạm biến áp với tổng công suất 175 kVA. Cùng với đó, Dự án KFW đang được triển khai thực hiện tại 3 xã Y Tịch, Bằng Mạc, Bắc Thủy với khối lượng 25 km đường dây hạ thế,…

Năm 2017, Điện lực Chi Lăng sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình, dự án nhằm nâng cao chất lượng điện. Trong đó, kéo mới 5,4 km đường dây cao thế, lắp đặt mới 7 trạm biến áp với tổng công suất 1.390 kVA. Cùng với đó, thực hiện sửa chữa lớn, định kỳ tại các xã trong huyện với tổng vốn đầu tư gần 13 tỷ đồng.

Với sự chủ động trong cải tạo, lắp mới lưới điện hiệu quả, nhiều thôn bản, người dân đã được sử dụng nguồn điện ổn định, liên tục. Ông Vi Văn Tỉnh, thôn Quán Bầu (xã Chi Lăng) tâm sự: Năm 2016, thôn được ngành điện đầu tư cải tạo, kéo mới đường dây, trạm biến áp. Từ đó chấm dứt được tình trạng điện yếu, không ổn định như trước đây, nhất là khắc phục được tổn thất đường dây. Hiện gia đình tôi và các hộ trong thôn rất phấn khởi, yên tâm sinh hoạt, sản xuất.

Với những giải pháp đang thực hiện, hệ thống lưới điện trên địa bàn huyện Chi Lăng được cải thiện rõ nét, góp phần quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Hiện có 6/19 xã đạt tiêu chí điện (trong đó 2 xã của huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016 là Hòa Bình, Quang Lang đã đạt chuẩn tiêu chí điện); 100% số xã, 99% số hộ dân đã được sử dụng điện lưới Quốc gia.

ĐỖ HOẠT