Thứ bảy,  09/12/2023

Hải quan cảng biển quốc tế đảm bảo thông quan 24/7

Đây là yêu cầu của Tổng cục Hải quan đối với Cục Hải quan các tỉnh thành phố nhằm tăng cường công tác thu NSNN năm 2016, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi làm thủ tục hải quan trong những ngày cuối năm 2016.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị bố trí cán bộ, tổ chức làm việc tất cả các ngày trong tuần tại các cảng biển quốc tế quan trọng mà doanh nghiệp hoạt động không nghỉ trong các ngày thứ Bảy và Chủ nhật từ nay đến hết ngày 31/12/2016, đảm bảo thời gian thông quan thông suốt 24/7.

Đồng thời, Tổng cục cũng yêu cầu các đơn vị dán thông báo tại các cửa khẩu và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu biết đến làm thủ tục. Thực hiện tốt các giải pháp tăng thu những ngày cuối năm.

 

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng thông báo sẽ xem xét trách nhiệm, kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ công chức hải quan thiếu tinh thần trách nhiệm, gây hậu quả tiêu cực đến việc thực hiện nhiệm vụ thu NSNN. 

 

Được biết, tất cả những yêu cầu trên của Tổng cục Hải quan để nhằm tạo thuận lợi tối đa, giúp cho các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu thông quan hàng hóa nhanh chóng trong những ngày cuối năm 2016.

Theo baochinhphu.vn