Thứ ba,  28/11/2023
Kiểm điểm dự án trọng điểm quý I/2017:

Tập trung giải quyết tốt vấn đề giải phóng mặt bằng

LSO-Sáng nay (11/4), Ban Chỉ đạo chương trình dự án trọng điểm tỉnh Lạng Sơn tổ chức kiểm điểm tình hình thực hiện dự án quý I/2017, triển khai nhiệm vụ quý II/2017. Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo dự án trọng điểm tỉnh chủ trì buổi họp.
Đồng chí Lý Vinh Quang phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Trong năm 2017, tỉnh xác định 8 dự án trọng điểm. Đến giữa tháng 4/2017, việc triển khai các dự án đang được các chủ đầu tư, UBND các huyện, nhà thầu tích cực triển khai, giá trị khối lượng thực hiện các dự án đạt khá. Điển hình như dự án cầu Kỳ Cùng; khu tái định cư dân cư Nam thành phố; dự án đường phục vụ xuất nhập khẩu đấu nối từ cửa khẩu Tân Thanh với khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc). Tuy nhiên, những vướng mắc về mặt bằng các dự án trọng điểm vẫn chưa được giải quyết triệt để, điển hình như các vướng mắc tại dự án đường giao thông khu phi thuế quan, dự án mở rộng mỏ than Na Dương.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những cố gắng của các chủ đầu tư, nhà thầu đã khắc phục những khó khăn về vốn, mặt bằng, điều kiện thi công để triển khai các dự án theo kế hoạch trong quý I/2017.

Về nhiệm vụ trong quý II/2017, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các chủ đầu tư rà soát lại từng hạng mục công trình để bổ sung vào kế hoạch tiến độ trọng tâm của từng dự án để thực hiện trong năm 2017. Trong đó, các dự án chuyển tiếp cần tập trung đẩy nhanh tiến độ gắn với giải quyết hiệu quả các vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Nhiệm vụ cụ thể: dự án đường giao thông khu phi thuế quan, dự án khu tái định cư dân cư Nam thành phố phấn đấu hết năm 2017 phải hoàn thành đưa vào khai thác, tạo nguồn thu cho tỉnh. Đối với các dự án mới như: cầu Kỳ Cùng, dự án đường phục vụ xuất nhập khẩu đấu nối cửa khẩu Tân Thanh (Việt Nam) với khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc), chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, quyết tâm không để vỡ kế hoạch tiến độ tỉnh đã đặt ra. Về giải phóng mặt bằng các dự án như dự án mở rộng mỏ than Na Dương, thủy lợi Bản Lải, UBND huyện Lộc Bình phối hợp với các chủ đầu tư chủ động xử lý hiệu quả hơn nữa các vướng mắc về mặt bằng, không để ảnh hưởng tới kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp.

CÔNG QUÂN