Thứ ba,  05/12/2023
Xây dựng nông thôn mới:

Tập trung tiêu chí số 8

LSO-Năm 2017, theo quy định mới, việc thực hiện tiêu chí số 8 (tiêu chí về thông tin và truyền thông) có thêm những chỉ tiêu khó, liên quan đến cả nguồn lực và con người. Chính vì vậy, ngay từ thời điểm này, việc thực hiện tiêu chí đang được tập trung triển khai.
Hoạt động tại điểm bưu điện văn hóa xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng

Quyết định số 441/QĐ-BTTTT ngày 28/3/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết thực hiện tiêu chí thông tin và truyền thông trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 có thêm nhiều điểm mới. Trong 4 nội dung của tiêu chí, điểm mới và khó thực hiện, đó là nội dung số 3 về hệ thống loa truyền thanh và nội dung số 4 về xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành.

Nói khó bởi vì để đảm bảo yêu cầu của hệ thống loa truyền thanh cần có nguồn lực đầu tư khá lớn, đặc biệt ở những xã chưa có hạ tầng truyền thanh, hay có nhưng sử dụng lâu năm đã xuống cấp. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành ở cấp xã còn gặp những khó khăn nhất định do trình độ, kiến thức trong lĩnh vực này của nhiều cán bộ xã hạn chế.

Có những điểm mới, khó song các xã (đặc biệt là các xã điểm phấn đấu về đích xây dựng nông thôn mới 2017) đang rốt ráo triển khai thực hiện. Xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng là một ví dụ. Ông Triệu Mạnh Đoàn, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Xã đã phối hợp với phòng Văn hóa – Thông tin huyện kiểm tra, rà soát lại cơ sở vật chất, hệ thống đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn. Từ đó làm cơ sở để nhà nước đầu tư. Đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành, xã đã và đang trang bị được hệ thống máy móc đáp ứng yêu cầu công việc. Hiện còn vướng ở khâu áp dụng thực hiện. Để làm được điều đó, xã đang đề xuất với các cấp, ngành hữu quan tổ chức đào tạo, tập huấn khi xong được nội dung này là xã coi như đạt tiêu chí.

Hai trong số 4 nội dung mà Vân Nham hiện chưa thực hiện được cũng chính là những khó khăn chung mà ở hầu hết các xã trên địa bàn tỉnh, trong đó có các xã điểm phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2017. Ngoài ra, hệ thống hạ tầng điểm bưu điện văn hóa xã xuống cấp cũng gây khó khăn cho việc thực hiện tiêu chí. Để hoàn thành được tiêu chí này, bên cạnh sự chủ động, nỗ lực của các xã, tỉnh đã có kế hoạch cũng như hỗ trợ nguồn lực cụ thể để triển khai thực hiện. Trong quyết định phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 của UBND tỉnh đã phân bổ 2.500 triệu đồng để nâng cao năng lực truyền thông (xây dựng trạm truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn).

Bên cạnh phân bổ nguồn vốn, để đảm bảo tiến độ thực hiện tiêu chí, hiện nay Sở Thông tin và Truyền thông đang tập trung chỉ đạo rà soát thực trạng tiêu chí tại các huyện. Qua đó sớm nắm bắt được thực trạng và có kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể. Ông Nông Phương Đông, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Để thực hiện tiêu chí số 8 ở các xã điểm phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 thì cần nguồn vốn lớn hơn. Trên thực tế nguồn vốn được giao chỉ đáp ứng được khoảng 60% vốn để xây dựng hệ thống loa truyền thanh. Song ngành sẽ từng bước triển khai thực hiện để đảm bảo hoàn thành tiến độ thực hiện tiêu chí ở từng xã cụ thể. Sau khi rà soát, sở sẽ phối hợp với các huyện để triển khai lắp đặt hệ thống loa truyền thanh đến các thôn bản. Đồng thời chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn thực hiện việc đầu tư nâng cấp, sửa chữa để đảm bảo hạ tầng thiết yếu khác theo yêu cầu cụ thể của tiêu chí.

Sẽ không dễ thực hiện như những năm trước, song với sự quan tâm đầu tư của nhà nước cùng với sự chủ động của các xã, hy vọng các xã điểm sẽ xây dựng và sớm hoàn thành tiêu chí số 8 trong xây dựng nông thôn mới.

ĐÌNH QUYẾT