Thứ sáu,  01/12/2023

Cà Mau đặt mục tiêu năm 2020 đạt sản lượng 280.000 tấn tôm nuôi

Tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu đến năm 2020 tổng diện tích nuôi tôm đạt 280.000 ha, năng suất nuôi tôm bình quân từ 1 tấn/ha/năm trở lên và sản lượng đạt 280.000 tấn/năm.

Để đạt mục tiêu này, địa phương tập trung phát triển nghề nuôi tôm theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ phù hợp với điều kiện cụ thể. Tỉnh cũng phát triển hình thức tổ chức sản xuất theo hướng hợp tác, liên kết chuỗi, mở rộng quy mô sản xuất, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động…

Song song đó, Cà Mau đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao để ứng dụng quy trình công nghệ mới, nâng năng lực phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm giúp người nuôi tôm hạn chế rủi ro, từng bước ngăn chặn và khắc phục dịch bệnh. Việc trang bị kiến thức cho nông dân tiếp cận khoa học được chú trọng, quy trình nuôi tôm thực hiện theo công nghệ mới để nâng hiệu quả và phát triển bền vững.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau, hiện nghề nuôi tôm đa phần theo quy mô hộ. Việc thiết kế ao nuôi, mùa vụ, quy trình nuôi không giống nhau nên vấn đề quản lý, bảo vệ môi trường, dịch bệnh gặp khó khăn. Từ đó, tình trạng ô nhiễm, dịch bệnh xuất hiện ngày càng nhiều, gây trở ngại lớn cho quá trình phát triển tôm nuôi.

Giai đoạn từ 2013 đến nay, diện tích nuôi tôm tăng không đáng kể, nhưng diện tích theo từng loại hình nuôi có sự chuyển đổi lớn. Diện tích nuôi tôm công nghiệp từ vài trăm héc ta thì nay đạt gần 10.000 ha, đặc biệt diện tích nuôi quảng canh cải tiến lên tới hơn 200.000 ha. Sản lượng tôm nuôi tuy có tăng nhưng chậm. Cụ thể, năm 2013 là 138.214 tấn, năm 2014 là 139.967 tấn, năm 2015 là 146.427 tấn, trong khi năm 2016 giảm còn 145.179 tấn. Dự báo sản lượng năm 2017 sẽ tăng không đáng kể./.

Theo Dangcongsan