Thứ ba,  05/12/2023

Kế hoạch Quốc gia giám sát dịch bệnh thủy sản

Kế hoạch Quốc gia giám sát dịch bệnh trên tôm và cá tra phục vụ xuất khẩu, giai đoạn 2017 – 2020 với kinh phí hơn 106 tỷ đồng vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.

Với mục tiêu nâng cao chất lượng công tác phòng, chống và cảnh báo dịch bệnh, góp phần phát triển nuôi tôm, cá tra bền vững và đẩy mạnh xuất khẩu, tất cả các tỉnh sản xuất tôm giống trọng điểm (Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và Bạc Liêu) chủ động triển khai Kế hoạch giám sát dịch bệnh đối với cơ sở sản xuất tôm giống. Từ năm 2018 trở đi, số lượng cơ sở được giám sát sẽ tăng bình quân tối thiểu 10%/năm so năm trước. Đến năm 2020, khoảng 5% số cơ sở tham gia chương trình giám sát được công nhận an toàn dịch bệnh.

Tại các cơ sở nuôi thương phẩm theo hình thức thâm canh, bán thâm canh phục vụ xuất khẩu: Năm 2017, các tỉnh trọng điểm nuôi tôm chủ động triển khai theo Kế hoạch Quốc gia nhằm bảo đảm các yêu cầu phục vụ xuất khẩu. Từ năm 2018 trở đi, số lượng cơ sở được giám sát sẽ tăng bình quân tối thiểu 10%/năm so năm trước.

Về đào tạo nguồn nhân lực thực hiện giám sát, theo Kế hoạch, trên 90% cán bộ ở cấp Trung ương và trên 70% cán bộ ở cấp tỉnh, huyện, trên 30% cán bộ ở cấp xã làm công tác thú y thủy sản được đào tạo, tập huấn chuyên sâu về giám sát dịch bệnh thủy sản vào năm 2017. Các năm tiếp theo tiếp tục đào tạo đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu sản xuất.

Về năng lực phòng thử nghiệm phục vụ giám sát, các phòng thử nghiệm phục vụ giám sát dịch bệnh đạt chuẩn ISO 17025 và áp dụng các quy trình của Tổ chức Thú Y Thế giới (OIE) để xét nghiệm bệnh.

Theo baochinhphu.vn