Thứ ba,  28/11/2023

Tập trung cải thiện môi trường kinh doanh

LSO-Mặc dù chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016 của Lạng Sơn đã tăng 2 hạng so với năm 2015 (xếp hạng 55/63 tỉnh, thành), nhưng Lạng Sơn vẫn nằm trong tốp cuối. Để nâng cao năng lực cạnh tranh, việc tiên quyết mà lãnh đạo tỉnh đã đề ra là tập trung cải thiện môi trường kinh doanh.
Sản xuất phân bón tại Hợp tác xã Hợp Thịnh, huyện Cao Lộc

Từ đầu năm 2017 đến nay, việc đồng hành cùng doanh nghiệp đã được lãnh đạo tỉnh quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc, do vậy công tác phát triển doanh nghiệp trong quý I đã có dấu hiệu khởi sắc. Cụ thể, 3 tháng đầu năm 2017 đã có 70 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 6,06% so với cùng kỳ, qua đó nâng tổng số doanh nghiệp trên toàn địa bàn tỉnh lên 2.352, với tổng số vốn 15.380 tỷ đồng.

Tuy nhiên, môi trường kinh doanh của tỉnh vẫn còn những “nút thắt”. Ông Đoàn Bá Nhiên, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh cho biết: Nhiều ý kiến cho rằng các doanh nghiệp Lạng Sơn chủ yếu nhỏ và vừa, nên tính ổn định trong phát triển chưa cao, song đó chỉ là yếu tố khách quan chứ không phải yếu tố quyết định sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp. Cốt lõi của vấn đề là những vướng mắc của doanh nghiệp hiện chưa được tháo gỡ triệt để, điều này chắc chắn khiến môi trường kinh doanh của tỉnh bị ảnh hưởng. Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh nêu ví dụ về việc thực hiện một số chính sách liên quan đến doanh nghiệp như: chính sách đất đai vẫn chưa hẳn đã thoáng, các doanh nghiệp rất mong muốn tỉnh thực sự quan tâm đến ưu đãi giá thuê đất, miễn giảm tiền thuế đất sau thời gian dài đầu tư… Hoặc như việc thanh, kiểm tra của một số ngành chức năng đối với doanh nghiệp cũng còn dầy, nhiều khi trong 1 năm có nhiều đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra đối với 1 doanh nghiệp, điều này gây phiền hà cho doanh nghiệp.

Những “nút thắt” trong việc cải thiện môi trường kinh doanh cũng đã được lãnh đạo tỉnh nhận định và chỉ ra trong nhiều cuộc họp với các ngành chức năng, cũng như tại hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp. Để cải thiện môi trường kinh doanh, UBND tỉnh đã đưa các nội dung về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh vào công tác điều hành của UBND tỉnh. Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Mục tiêu năm 2017 của Lạng Sơn là sẽ có 500 doanh nghiệp mới được thành lập. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh đã và đang chỉ đạo các sở, ngành chức năng cũng như chính quyền các huyện, thành phố tiếp tục nâng cao năng lực, nắm bắt thông tin về hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn; tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực đầu tư và phát triển doanh nghiệp; tổ chức thực hiện các điều kiện đảm bảo thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư của tỉnh, tạo môi trường thông thoáng, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng cho nhà đầu tư và các doanh nghiệp phát triển. Đồng thời tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo mặt bằng sạch cho nhà đầu tư triển khai thuận lợi các dự án trên địa bàn; tạo điều kiện thuận lợi để phát triển nhanh hệ thống doanh nghiệp cả về số lượng, quy mô vốn và lao động, trình độ công nghệ và trình độ quản lý tổ chức sản xuất kinh doanh để nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Tiếp tục tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, đổi mới công tác quản lý, rà soát, cải cách thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh, thủ tục đầu tư, đất đai, vay vốn tín dụng, dịch vụ hành chính công, mở rộng các hình thức trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ thị trường, quảng bá sản phẩm. Tạo điều kiện để hình thành và phát triển một số doanh nghiệp chủ lực, quy mô sản xuất lớn, làm hạt nhân để thúc đẩy việc liên doanh liên kết trong và ngoài nước.

Có thể thấy, Lạng Sơn đang tập trung mạnh cho việc thay đổi, cải thiện môi trường kinh doanh. Với những giải pháp đã đề ra, lòng tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với tỉnh ngày càng được củng cố.

TRÍ DŨNG