Thứ ba,  05/12/2023
Họp Ban chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh:

Toàn tỉnh có 139 hợp tác xã

LSO-Sáng nay (27/4), Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (Ban chỉ đạo KTTT) tỉnh tổ chức họp sơ kết quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2017. Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo KTTT tỉnh chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp

Trong quý I năm 2017, toàn tỉnh có 6 hợp tác xã (HTX) thành lập mới với 45 thành viên, tổng số vốn đăng ký 1,7 tỷ đồng (đạt 50% kế hoạch, tăng 25% so với cùng kỳ). Lũy kế đến hết quý I/2017, toàn tỉnh có 139 HTX với 4.070 thành viên, vốn đăng ký 107,3 tỷ đồng.

Tại cuộc họp, cùng với việc đánh giá kết quả đạt được trong quý I của lĩnh vực KTTT mà nòng cốt là các HTX, lãnh đạo một số sở, ngành, thành viên Ban chỉ đạo KTTT tỉnh đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế; những giải pháp để khắc phục, nâng cao hiệu quả KTTT trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận cuộc họp, bên cạnh ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được trong lĩnh vực KTTT thời gian qua, đồng chí Nguyễn Công Trưởng cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại từ khách quan cũng như trong hoạt động của Ban chỉ đạo KTTT tỉnh quý I/2017. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch & Đầu tư cần xây dựng báo cáo hoàn chỉnh, trong đó phải đánh giá rõ một số nội dung như tình hình hoạt động; công tác lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng bảng, biểu số liệu chi tiết; các mô hình hay, cách làm tốt cần được bổ sung…

Để nâng cao hiệu quả lĩnh vực KTTT thời gian tới, đồng chí Nguyễn Công Trưởng yêu cầu Liên minh HTX tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát và tuyên truyền, vận động các hộ sản xuất kinh doanh phát triển lên thành các HTX, doanh nghiệp; các sở, ngành thành viên rà soát các thủ tục, tháo gỡ những khó khăn cho HTX như tháo gỡ về thủ tục, đất đai, tiếp cận vốn…Đồng thời chủ động nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của HTX để có hướng giải quyết kịp thời, nếu vượt thẩm quyền xử lý có thể tổng hợp báo cáo về thường trực Ban chỉ đạo. Bên cạnh đó, các thành viên Ban chỉ đạo KTTT cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, vận động, đào tạo, tập huấn, qua đó từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX.

TÂN AN