Thứ ba,  28/11/2023

Cắt giảm hơn 8.000 tỷ đồng kế hoạch vốn nước ngoài

Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài (vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ), nguồn ngân sách trung ương năm 2015 (kế hoạch vốn nước ngoài năm 2015).

Theo đó, Thủ tướng cắt giảm hơn 8.000 tỷ đồng kế hoạch vốn nước ngoài năm 2015 của các bộ, ngành trung ương và địa phương. Bên cạnh đó, bổ sung gần 36 nghìn tỷ đồng kế hoạch vốn nước ngoài năm 2015 của các bộ, ngành trung ương và địa phương.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ tổng số kế hoạch nêu trên, thông báo danh mục và mức vốn điều chỉnh; báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân 97,242 tỷ đồng hai dự án ứng phó biến đổi khí hậu tại các tỉnh Bình Thuận, An Giang sang năm 2017. Đồng thời, chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng và các cơ quan thanh tra, kiểm toán về thông tin, số liệu, mức vốn cắt giảm và phân bổ cho các dự án trong phạm vi 50 nghìn tỷ đồng đã được Quốc hội giao.

Theo Nhandan