Thứ năm,  07/12/2023

Từ 1-6, doanh nghiệp chủ động về giá cước dịch vụ chuyển vùng quốc tế

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, từ ngày 1-6-2017, việc hợp tác kinh doanh dịch vụ chuyển vùng di động quốc tế với các đối tác nước ngoài sẽ do doanh nghiệp viễn thông chủ động đàm phán, theo nguyên tắc thỏa thuận thương mại, phù hợp thực tế kinh doanh đồng thời bảo đảm lợi ích quốc gia.

Như vậy, các doanh nghiệp viễn thông hoàn toàn chủ động về giá cước, thời gian đàm phán với các đối tác về dịch vụ chuyển vùng di động quốc tế cả chiều đi, chiều đến, tùy theo thực tế giá cước chuyển vùng quốc tế của thị trường và các dịch vụ có khả năng thay thế. Giá cước đàm phán trên nguyên tắc thương mại với các đối tác bảo đảm lợi ích của doanh nghiệp, phù hợp mức chi trả của người dân để kích thích tiêu dùng, bảo đảm quyền lợi của quốc gia khi tiến tới cân bằng chiều đến và chiều đi, tăng nguồn thu từ việc phát triển chiều đi. Việc tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng được dùng dịch vụ chuyển vùng quốc tế với giá cước phù hợp được coi là một giải pháp thúc đẩy, khuyến khích đầu tư vào Việt Nam.

Theo Nhandan