Thứ năm,  07/12/2023

Giá trị kim ngạch xuất khẩu thủ công mỹ nghệ đạt khoảng 1,7 tỷ USD/năm

Theo Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, cả nước hiện có 5.411 làng nghề và làng có nghề, trong đó có 1.864 làng nghề, làng nghề truyền thống và 115 nghề truyền thống đã được công nhận. 

Số hộ và cơ sở ngành nghề ở nông thôn tăng bình quân từ 8,8 đến 9,8%/năm; giá trị sản xuất tăng bình quân 15%/năm. Nghề thủ công mỹ nghệ đã thu hút 1,5 triệu lao động và hiện mang lại giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 1,7 tỷ USD/năm.

Tuy nhiên, theo đánh giá của một số chuyên gia, hiện nay nhiều sản phẩm làng nghề Việt bị mai một hoặc không giữ được thương hiệu vốn có và bị đánh cắp thương hiệu… Tình trạng này phản ánh những tồn tại, yếu kém trong nhận thức, ý thức xây dựng thương hiệu; liên kết sản xuất, quảng bá thương hiệu gắn với xúc tiến thương mại, du lịch và bảo hộ sở hữu trí tuệ… 

Hiện Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học – Công nghệ) đang có nhiều động thái tích cực hỗ trợ, hướng dẫn các làng nghề các thủ tục đăng ký nhãn hiệu tập thể, xây dựng chỉ dẫn địa lý…

Theo Hanoimoi