Thứ sáu,  02/06/2023

Công nghiệp chế biến tăng mạnh, khai khoáng tiếp tục giảm sâu

Tổng cục Thống kê cho biết, 5 tháng đầu năm nay, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong các ngành công nghiệp, thì ngành chế biến, chế tạo tăng 9,7%, đóng góp 6,9 điểm phần trăm vào mức tăng chung. Ngành sản xuất và phân phối điện tăng 10,4%, đóng góp 0,7 điểm phần trăm. Ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm. Riêng ngành khai khoáng giảm 9,1%, làm giảm 2 điểm phần trăm mức tăng chung.

Một số ngành có chỉ số sản xuất trong 5 tháng đầu năm tăng cao so với cùng kỳ năm trước, đó là: Sản xuất kim loại tăng 36,2%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 10,7%; dệt tăng 10,5%; sản xuất và phân phối điện tăng 10,4%; sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy tăng 10,1%.

Trong 5 tháng qua, một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể: Tivi tăng 42,8%; sắt, thép thô tăng 29,6%; thép cán tăng 27,7%; phân urê tăng 18,5%; vải dệt từ sợi tự nhiên tăng 15,3%; sơn hóa học tăng 12,2%; sữa bột tăng 10,4%; điện sản xuất tăng 10,3%…

Chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương có quy mô công nghiệp lớn đều tăng, như: Hải Phòng tăng 20,5%, Thái Nguyên tăng 17%, Đà Nẵng tăng 10,8%…

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp riêng trong tháng 5 ước tính tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng giảm 7,8%; ngành chế biến, chế tạo tăng 11,2%; sản xuất và phân phối điện tăng 13,8%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,2%.

Về chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, tính chung 4 tháng đầu năm, chỉ số này tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2016 tăng 9,3%).

Lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 1/5 so với cùng thời điểm năm trước của một số địa phương cũng tăng khá tốt: Bắc Ninh tăng 17,7%, Vĩnh Phúc tăng 16%, Bình Dương tăng 6,4%, Hải Dương tăng 6,3%…

Trong các cuộc họp về kịch bản tăng trưởng thời gian qua, Chính phủ vẫn kiên định mục tiêu nỗ lực đạt được tăng trưởng GDP 6,7% trong năm 2017 và một trong những động lực là phải đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp, trong đó có có chế biến chế tạo…

Chính phủ cũng đã lưu ý hệ thống hệ thống ngân hàng ưu tiên vốn cho các lĩnh vực ưu tiên, trong đó có công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ. Do đó, trong những tháng tới, các chỉ số này có thể sẽ tiếp tục được gia tăng.

Theo baochinhphu