Chủ nhật,  23/01/2022

Australia chấm dứt điều tra chống trợ cấp đối với nhôm ép Việt Nam

Ngày 1-6, Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công thương cho biết, Ủy ban Chống bán phá giá Australia (ADC) đã thông báo chấm dứt một phần vụ việc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm nhôm ép từ Việt Nam và Malaysia.

Cụ thể, về chống trợ cấp, ADC đã xác định rằng các nhà sản xuất/xuất khẩu của Việt Nam đã không nhận được bất cứ trợ cấp có thể đối kháng nào từ Chính phủ Việt Nam cho sản phẩm bị điều tra trong giai đoạn điều tra hoặc các nhà sản xuất/xuất khẩu có nhận được trợ cấp có thể đối kháng từ Chính phủ trong giai đoạn điều tra nhưng lượng trợ cấp không vượt quá mức tối thiểu. Do đó, ADC đã quyết định chấm dứt vụ việc điều tra chống trợ cấp với Việt Nam.

Tuy nhiên, Australia vẫn tiếp tục tiến hành điều tra chống bán phá giá. ADC đã ban hành Bản dữ liệu trọng yếu, trong đó xác định biên độ phá giá sơ bộ đối với các bị đơn hợp tác trong quá trình điều tra là từ 6,9% đến 17,5% và biên độ phá giá cho các bị đơn không hợp tác là 34,9%.

Theo Nhandan