Thứ sáu,  28/01/2022

Họp Hội đồng xét tôn vinh danh hiệu doanh nhân doanh nghiệp tiêu biểu

LSO-Chiều 2/6/2017, Hội đồng xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” lần thứ 2-năm 2017 (Hội đồng) đã tổ chức họp thảo luận dự thảo quy chế xét tôn vinh danh hiệu doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Hồ Tiến Thiệu phát biểu kết luận cuộc họp

Sau khi nghe Dự thảo quy chế xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” lần thứ 2, các thành viên hội đồng đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến. Trong đó tập trung một số nội dung trọng tâm như điều kiện tham dự và tiêu chí xét chọn danh hiệu; hồ sơ và quy trình xét chọn…

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch Hội đồng chỉ rõ, việc xét danh hiệu thực hiện theo quy định của Chính phủ nhằm cổ vũ, động viên tinh thần cho các doanh nhân, doanh nghiệp, các hợp tác xã tiêu biểu trên địa bàn. Việc xét danh hiệu cần căn cứ vào thực trạng doanh nghiệp trên địa bàn. Với mục tiêu như vậy, đồng chí Chủ tịch Hội đồng yêu cầu cơ quan thường trực tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp để hoàn thiện quy chế. Trong đó điều chỉnh kết cấu, bố cục quy chế; thống nhất phải thiết kế riêng 1 mục để xét cho hợp tác xã; xét chọn doanh nhân khi doanh nghiệp đã được xét chọn; một số tiêu chí cần bổ sung đầy đủ, phù hợp. Đối với các doanh nghiệp nộp hồ sơ xét tặng trước ngày 25/7. Còn đối với đầu mối phổ biến, quán triệt quy chế và tiếp nhận hồ sơ giao cho Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Liên minh HTX tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

ĐÌNH QUYẾT