Thứ năm,  27/01/2022
Hữu Khánh:

Phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới

LSO-Năm 2017, xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Tính đến hết tháng 5/2017, xã  đã đạt 13/19 tiêu chí; 6 tiêu chí còn lại, xã đang tập trung toàn lực để hoàn thành. 
Đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Hữu Khánh đạt chuẩn nông thôn mới

Thời gian qua, để xây dựng NTM đạt hiệu quả, xã Hữu Khánh đã tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về chương trình này. Đồng thời, xây dựng và triển khai các mô hình phát triển kinh tế phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Trong đó, vận động nhân dân tích cực thâm canh tăng vụ, đưa các loại cây trồng, vật nuôi cho năng suất và hiệu quả vào sản xuất; vận động nhân dân đóng góp công sức, cùng với nguồn hỗ trợ của nhà nước để thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng NTM. Với sự nỗ lực đó, đến hết tháng 5/2017, xã Hữu Khánh đã đạt 13/19 tiêu chí NTM.

Hiện nay xã còn 6 tiêu chí chưa đạt gồm: tiêu chí số 4 về điện; tiêu chí số 5 về trường học; tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa; tiêu chí số 15 về y tế; tiêu chí số 17 về môi trường; tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Ông Lê Văn Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Đối với các tiêu chí chưa đạt, xã đang tiếp tục phối hợp với các cấp, ngành, tuyên truyền vận động người dân nhằm giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Cụ thể như để hoàn thành tiêu chí số 4, xã tạo điều kiện về mặt bằng để ngành điện dựng cột, kéo dây, đóng điện và đấu nối tới các hộ dân; với tiến độ đang triển khai, thời gian ngắn nữa tiêu chí về điện sẽ hoàn thành. Về tiêu chí số 5, hiện nay xã đã chuẩn bị mặt bằng để nâng cấp phòng chức năng của trường tiểu học, THCS và mặt bằng để xây dựng mới trường mầm non của xã; dự kiến trong tháng 6 sẽ khởi công xây dựng. Về tiêu chí số 6, xã đã giải phóng xong mặt bằng để xây dựng nhà văn hóa xã, hiện chỉ chờ để đầu tư xây dựng. Đối với nhà văn hóa thôn, 7 thôn trên địa bàn xã đều có nhà văn hóa, tuy vậy để đạt chuẩn thì cần sửa chữa, cơi nới 3 nhà văn hóa của các thôn: Nà Mu, Bản Hoi, Bản Khiếng; sửa chữa, nâng cấp 4 nhà văn ở các thôn: Khòn Thống, Bản Rỵ, Bản Quang, Phiêng Phấy. Hiện nay các thôn đang triển khai thực hiện.

Đối với tiêu chí 15, hiện Trạm Y tế xã đang được thi công xây dựng và sẽ hoàn thành trong thời gian tới. Theo lãnh đạo UBND xã, cái khó trong thực hiện tiêu chí này là tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế. Hiện nay, tỷ lệ này mới đạt 50,39%. Để hoàn thành tiêu chí, xã tiếp tục đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền, phổ biến các chính sách về bảo hiểm y tế đến nhân dân; rà soát, thống kê kịp thời các đối tượng thuộc diện được ngân sách nhà nước hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế để theo dõi, quản lý. Qua đó, nhằm sớm hoàn thành tiêu chí về y tế. Đối với tiêu chí 17, để thực hiện đạt tiêu chí, xã vận động các hộ sản xuất kinh doanh, hộ chăn nuôi trên địa bàn ký cam kết bảo vệ môi trường. Trong thu gom rác thải, xã tuyên truyền vận động nhân dân đổ rác đúng nơi quy định, hiện xã đã xây dựng được 12 bể đốt rác ở các thôn. Qua đó, xử lý ngay các loại rác thải vô cơ, đồng thời ký hợp đồng thu gom rác thải với Hợp tác xã Tiến Đạt. Về tiêu chí 18, hiện tại những cán bộ, công chức đã và đang được đào tạo tại các trường để đảm bảo đạt chuẩn.

Với kế hoạch và lộ trình cụ thể đã đề ra, Đảng bộ, chính quyền và  nhân dân xã Hữu Khánh đang chung sức, đồng lòng, quyết tâm ở mức cao nhất để hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn NTM trong năm 2017.

ĐỖ HOẠT