Thứ sáu,  28/01/2022

Đầu tư vốn hỗ trợ giảm nghèo ở vùng Tây Bắc

Theo Ban chỉ đạo Tây Bắc, bình quân mỗi năm, số vốn mà Ngân hàng Chính sách xã hội tập trung cho vùng Tây Bắc đạt hơn 5.300 tỷ đồng.

Tín dụng chính sách đã góp phần giúp hơn 630 nghìn hộ nghèo vượt qua ngưỡng nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ gần 35% cuối năm 2011 xuống còn gần 11% vào cuối năm 2016, thu hút, tạo việc làm cho gần 375 nghìn lao động, giúp hơn 368 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng gần 940 nghìn công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn… Tỷ lệ nợ quá hạn của cả vùng rất thấp, chỉ 0,25%.

Bên cạnh đó, từ năm 2016, nhiều tỉnh thuộc vùng Tây Bắc đã triển khai các biện pháp đồng bộ nhằm hỗ trợ, đầu tư cho hộ nghèo phát triển kinh tế và tham gia các chương trình giải quyết việc làm. Tính sơ bộ, với nhiều nguồn khác nhau, các huyện nghèo nhất vùng Tây Bắc đã được hỗ trợ hơn 1.000 tỷ đồng để xóa nhà tạm, xây dựng trường học, trạm y tế, hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm cho người dân.

Theo báo cáo, trong quý I-2017, toàn vùng đã có 30 nghìn hộ nghèo cùng 3.573 lao động thuộc diện hộ nghèo được hỗ trợ sản xuất và tạo việc làm… Tỷ lệ hộ thoát nghèo toàn vùng tăng gần 5% so cùng kỳ năm 2016.

Theo Nhandan