Thứ bảy,  03/06/2023
Công ty Điện lực Lạng Sơn:

Tập trung tiêu chí số 4

LSO-Cùng với sự nỗ lực của các cấp, ngành trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), Công ty Điện lực Lạng Sơn đã tập trung nguồn lực đầu tư, hỗ trợ các xã thực hiện tiêu chí số 4 (tiêu chí điện), nhất là các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2017.

Nhân viên Điện lực Bắc Sơn kiểm tra trạm biến áp xã Đồng Ý

Ông Trần Ngọc Vịnh, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn cho biết: Năm 2017, xã phấn đấu đạt chuẩn NTM. Đến hết tháng 5/2017, xã đạt 12/19 tiêu chí. Trong đó, được sự quan tâm hỗ trợ, đầu tư của ngành điện, chỉ tiêu 4.1 (chỉ tiêu về hệ thống điện đạt chuẩn kỹ thuật ngành điện) đã đạt chuẩn; chỉ tiêu 4.2 cũng đã đạt, hiện số hộ được sử dụng điện của xã đã đạt trên 98%. Xã đã hoàn thành tiêu chí số 4.

Ông Vũ Khánh Toàn, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lạng Sơn cho biết: Việc hoàn thành tiêu chí số 4, góp phần chung tay xây dựng NTM luôn được công ty chú trọng. Ngay từ đầu năm 2017, công ty đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát, lập danh mục các thôn, bản chưa đạt yêu cầu về điện và đề xuất giải pháp triển khai; lồng ghép việc đầu tư lưới điện trong chương trình NTM với các dự án, công trình khác như: dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, dự án cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện. Đồng thời, bằng các nguồn vốn khác, công ty tiếp tục đầu tư, xây dựng, cải tạo mới lưới điện, trạm biến áp nhằm nâng cao chất lượng điện, giảm tổn thất điện năng, góp phần hoàn thành tiêu chí số 4 trong xây dựng NTM, đặc biệt là đối với 14 xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2017. Đối với 5 xã đặc biệt khó khăn phấn đấu đạt chuẩn NTM, giai đoạn 2016 – 2020, công ty phấn đấu 3/5 xã đạt tiêu chí 4 trong năm 2017.

Từ đầu năm 2017 đến nay, công ty sửa chữa lưới điện 62 công trình với quy mô cải tạo 249,32 km đường dây hạ thế; xây dựng mới 15,92 km đường dây trung áp, 5 trạm biến áp với dung lượng 325kVA; xây dựng mới và cải tạo 26,573 km đường dây hạ thế tại các xã: Hội Hoan (Văn Lãng), Tĩnh Bắc (Lộc Bình), Bắc Sơn (Bắc Sơn); thay thế 16.607 công tơ các loại… theo chương trình dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia.

Với sự cố gắng đó, hiện nay toàn tỉnh có 86/207 xã đạt tiêu chí 4 theo chuẩn NTM; 106/207 xã đạt chỉ tiêu 4.1; 167/207 xã đạt chỉ tiêu 4.2 (tỉ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt từ 95% trở lên). Đặc biệt, đối với 14 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2017, với sự đầu tư của ngành điện, đến nay có 7/14 xã đạt tiêu chí 4 (gồm các xã: Đồng Ý, Chiến Thắng (Bắc Sơn); Văn An (Văn Quan); Bính Xá, Cường Lợi (Đình Lập); Đồng Tân (Hữu Lũng); Chi Lăng (Tràng Định). Các xã chưa đạt, đến nay đã  có 4 xã đang được ngành điện triển khai đầu tư, dự kiến đóng điện tháng 11/2017, đạt chuẩn tiêu chí số 4. Còn lại 3 xã, bằng các nguồn vốn sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, công ty sẽ tiếp tục đầu tư. Theo lãnh đạo Công ty Điện lực Lạng Sơn, đến tháng 11/2017, công ty đóng điện các xã còn lại hiện chưa đạt chuẩn để đạt tiêu chí số 4. Đối với 5 xã đặc biệt khó khăn phấn đấu đạt chuẩn NTM, giai đoạn 2016 – 2020, hiện cũng đã có 3/5 xã đạt tiêu chí 4, đạt kế hoạch đề ra năm 2017. Còn 2 xã, công ty đã lên kế hoạch bố trí nguồn vốn để đầu tư xây dựng, phấn đấu đạt chuẩn tiêu chí điện trong giai đoạn 2018 – 2020.

ĐỖ HOẠT