Thứ năm,  01/06/2023

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra thu ngân sách tại huyện Lộc Bình

LSO-Sáng nay (14/6), đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thu ngân sách tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh làm việc với UBND huyện Lộc Bình về công tác quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2017.
Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Trong 5 tháng đầu năm 2017, thu nội địa trên địa bàn huyện Lộc Bình được gần 41 tỷ đồng (bao gồm thu phí theo Quyết định 53 được gần 23 tỷ đồng), đạt 37,97% so với dự toán, bằng 94,85% so với cùng kỳ. Trong đó có 3/12 khoản thu đạt và vượt 50% dự toán; 9/12 khoản thu đạt thấp dưới 50% dự toán như thu từ khu vực ngoài quốc doanh, lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân, thu phí, lệ phí, thu tiền sử dụng đất… Ngoài ra, tính đến ngày 12/6/2017, thu thuế xuất nhập khẩu qua Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma được hơn 14,5 tỷ đồng, đạt 30,6% kế hoạch, giảm 6% so với cùng kỳ.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành và UBND huyện Lộc Bình đã tập trung thảo luận về những hạn chế trong thu ngân sách 5 tháng đầu năm. Cụ thể là khó khăn của một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh; công tác chống thất thu trong một số lĩnh vực chưa tạo chuyển biến rõ nét… Từ những hạn chế đó, các ý kiến thảo luận đã tập trung vào các giải pháp để nâng cao hiệu quả thu ngân sách trên địa bàn huyện trong những tháng còn lại trong năm.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Thời gian tới, huyện Lộc Bình cần tiếp tục tập trung triển khai những giải pháp cụ thể. Trong đó, huyện cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người nộp thuế; đẩy mạnh rà soát, kiểm tra vấn đề liên quan đến các trường hợp tự kê khai; tăng cường chống thất thu trong các lĩnh vực vận tải, xây dựng cơ bản tư nhân, kinh doanh vật liệu, thu mua nông lâm sản; tăng cường quản lý hoá đơn; tập trung rà soát lại quỹ đất, các hoạt động kinh doanh bến bãi… Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với huyện trong công tác quản lý thu ngân sách liên quan đến ngành phụ trách; phấn đấu hết năm 2017, huyện Lộc Bình sẽ thu vượt dự toán.

ĐÌNH QUYẾT