Thứ bảy,  03/06/2023

Bình Dương: Kinh tế tư nhân đóng góp từ 30% đến 35% GDP

Tỉnh Bình Dương luôn quan tâm, có nhiều chế độ, chính sách khuyến khích, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, đặc biệt là khâu cải cách hành chính, ưu đãi doanh nghiệp tư nhân trong và ngoài nước đến Bình Dương đầu tư.

Một cơ sở sản xuất gốm sứ tư nhân ở Bình Dương 

Tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo thực hiện triệt để chủ trương giao đất cho các nhà đầu tư, xây dựng các khu và cụm công nghiệp để thu hút đầu tư trong và ngoài nước, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Đến nay, khu vực kinh tế tư nhân ở Bình Dương đã có trên 27 nghìn doanh nghiệp tư nhân trong nước đăng ký kinh doanh với tổng số vốn trên 200 nghìn tỷ đồng. 

Hiện khu vực kinh tế tư nhân của Bình Dương đóng góp từ 30% đến 35% GDP của địa phương.

Liên quan đến việc thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tư nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cho biết, hiện số lượng các doanh nghiệp tư nhân đến đăng ký đầu tư trên địa bàn tỉnh tiếp tục gia tăng. Chỉ từ ngày 1/5/2017 đến ngày 15/5/2017, toàn tỉnh Bình Dương đã có  216 doanh nghiệp trong nước đăng ký kinh doanh mới với tổng số vốn trên 1.381 tỷ đồng và 44 doanh nghiệp điều chỉnh tăng vốn với tổng số vốn tăng thêm là trên 1.359 tỷ đồng. 

Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Bình Dương có trên 1.900 doanh nghiệp tư nhân trong nước đăng ký kinh doanh mới với tổng vốn đăng ký trên 11 nghìn tỷ đồng, tăng 29,3%; đồng thời có 68 doanh nghiệp điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn tăng thêm là trên 7.565 tỷ đồng, tăng 81,9% so với cùng kỳ năm 2016…

Theo dangcongsan