Thứ tư,  07/06/2023

Tập huấn quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

LSO-Sáng nay (23/6), Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường - Tổng cục Môi trường tổ chức tập huấn Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và một số văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2014. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo UBND, phòng tài nguyên và môi trường các huyện, thành phố; đại diện 60 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Ông Hoàng Văn Vy, Phó Cục trưởng Cục kiểm soát hoạt động Bảo vệ môi trường trình bày tại lớp tập huấn

Tại buổi tập huấn, đại biểu được phổ biến nội dung Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Đồng thời được phổ biến các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường gồm: Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chinh phủ về quản lý chất thải và phế liệu; Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo công tác bảo vệ môi trường; Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ; các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lĩnh vực môi trường; Quy định về thu phí nước thải.

Tiếp đó, các đại biểu đã thảo luận các vấn đề liên quan đến các quy định, hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

ĐỖ HOẠT