Thứ hai,  18/10/2021

Hơn 100 hộ kinh doanh tìm hiểu chuyển đổi mô hình doanh nghiệp

LSO-Sáng nay (25/7), Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị hướng dẫn hộ kinh doanh chuyển đổi hoạt động theo mô hình doanh nghiệp. Tham dự có hơn 100 hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc.
Cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày tại hội nghị

Tại hội nghị, hộ kinh doanh được nghe chuyên viên của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh phân tích về những mặt hạn chế khi tổ chức kinh doanh theo hình thức hộ gia đình và những lợi thế khi chuyển đổi qua loại hình doanh nghiệp. Đồng thời, hướng dẫn các hộ hình thức kê khai thuế mới và những hình thức ưu đãi thuế. Trong đó nổi bật là sau khi chuyển đổi, các hộ sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi mới về hỗ trợ và thành lập doanh nghiệp, khởi nghiệp; hỗ trợ tiếp cận tín dụng; tiếp cận thông tin thị trường, tư vấn pháp luật; mở rộng thị trường, phát triển thương hiệu sản phẩm…

Việc chuyển đổi từ hộ kinh danh sang mô hình doanh nghiệp đã là xu thế tất yếu hiện nay. Một số mô hình doanh nghiệp thông dụng phù hợp chuyển đổi như công ty TNHH Một thành viên hoặc hai thành viên trở lên, công ty cổ phần… Hoạt động theo mô hình doanh nghiệp sẽ mang lại nhiều cơ hội thuận lợi, khắc phục những nhược điểm của hình thức sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ.

ANH DŨNG