Thứ ba,  21/09/2021

Tập trung thu nợ tiền sử dụng đất

LSO-Nếu như những năm trước, việc tuyên truyền, vận động thu nợ tiền sử dụng đất còn khá chậm thì bước sang năm 2017, thu từ khu vực này đã có những bước chuyển quan trọng.

Người dân làm thủ tục kê khai thuế liên quan đến lĩnh vực đất đai tại Chi cục Thuế Đình Lập

Thực tế, việc nợ tiền sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân đã được quy định rõ ràng. Cụ thể, về chính sách ghi nợ tiền sử dụng đất đã được quy định tại Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất. Theo đó “… Người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ…”. Quy định đã rõ ràng, chính vì vậy, để thu được khoản nợ này, công tác tuyên truyền, vận động đóng vai trò then chốt.

Ông Phạm Tuấn Anh, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Đình Lập cho biết: Để thu nợ tiền sử dụng đất, trước hết, Ban Chỉ đạo thu ngân sách huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan phối hợp rà soát, tổng hợp và phân loại các trường hợp nợ tiền sử dụng đất. Sau đó, cơ quan thuế tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, các xã, thị trấn trong việc tuyên truyền, đôn đốc cũng như vận động các hộ gia đình, cá nhân nộp thuế. Công tác phối hợp tuyên truyền, vận động được triển khai thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm đã đem lại kết quả cụ thể trong công tác thu nợ tiền sử dụng đất trên địa bàn. Theo kết quả rà soát, trên địa bàn huyện có 76 hộ trong thời hạn ghi nợ 5 năm; 42 hộ quá thời hạn ghi nợ 5 năm. Đến nay, trên địa bàn huyện đã thu nợ tiền sử dụng đất được ghi nợ trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được 10 hộ, số tiền nộp vào ngân sách được 655 triệu đồng. Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thông báo để tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thu nợ.

Không phải là khoản thu mới, song bước sang năm 2017, công tác đôn đốc, vận động thu nợ tiền sử dụng đất mới được đẩy mạnh và đã tạo sự chuyển biến rõ nét. Tương tự như Đình Lập, việc rà soát, vận động thu nợ tiền sử dụng đất ở các huyện, thành phố cũng đã đạt được những kết quả tích cực. Theo kết quả tổng hợp tại các huyện, thành phố, từ quý I/2017 có 1.663 hộ gia đình, cá nhân còn nợ tiền sử dụng đất với tổng số tiền nợ là gần 236 tỷ đồng, trong đó nợ từ chuyển mục đích sử dụng đất là 221 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện thu nợ tiền sử dụng đất được 32 tỷ đồng. Trong khi những năm trước, số thu nợ rất ít, chỉ bằng 5 – 10% con số thu từ đầu năm đến nay.

Ông Nguyễn Đình Quang, Trưởng phòng Tuyên truyền & Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh cho biết: Để nâng cao hiệu quả công tác thu nợ tiền sử dụng đất, từ đầu năm, ngành thuế đã ban hành công văn về tăng cường tuyên truyền phối hợp nhằm tăng thu tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Cơ quan thuế các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong việc hỗ trợ tuyên truyền, đôn đốc các hộ gia đình nợ tiền sử dụng đất. Bên cạnh đó, ngành thuế còn tuyên truyền, hướng dẫn việc nộp tiền nợ tiền sử dụng đất thông qua các cơ quan báo chí, truyền hình, trang thông tin điện tử của ngành; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên truyền về “Chính sách thuế và cuộc sống” trên bản tin nội bộ…

Những tháng cuối năm, ngành thuế tiếp tục đẩy mạnh công tác đôn đốc, vận động các hộ còn nợ tiền sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Qua đó góp phần vào việc nâng cao hiệu quả thu ngân sách, phấn đấu đạt và vượt dự toán thu ngân sách năm 2017 Bộ Tài chính giao.

ĐÌNH QUYẾT