Thứ bảy,  18/09/2021
Sơ kết công tác xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm:

Tập trung nguồn lực đầu tư cho 14 xã phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2017

LSO-Hôm nay (27/7), UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với 11 huyện, thành phố về sơ kết công tác xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. 
Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh chỉ đạo tại hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2017, chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được các cấp ủy, chính quyền của tỉnh quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ. Theo đó, tính đến nay, số tiêu chí bình quân đạt 7,48 tiêu chí/xã, trong đó: 24/207 xã đạt 19 tiêu chí, chiếm 11,59%; 3/207 xã đạt 15 – 18 tiêu chí, đạt 1,45%; 14/207 xã đạt 10 – 14 tiêu chí, chiếm 6,76%; 120/207 xã đạt 5 – 9 tiêu chí, chiếm 57,97%; 46/207 xã đạt dưới 5 tiêu chí, chiếm 22,22%. Đối với 14 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, đã có 3/14 xã đạt 15 – 18 tiêu chí; 8/14 xã đạt 10 – 14 tiêu chí; 3/14 xã đạt 6 – 9 tiêu chí. Đối với 5 xã đặc biệt khó khăn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, bình quân đạt 6 tiêu chí/xã.

Tại hội nghị, các đại biểu đã bàn một số giải pháp trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong đó, tập trung vào vấn đề về giải quyết khó khăn về vốn, xây dựng hạ tầng giao thông, môi trường, tiêu chuẩn đội ngũ cán bộ công chức cấp xã… Các sở, ngành cũng đã giải đáp một số kiến nghị của các huyện, đồng thời đưa ra các giải pháp thực hiện để hoàn thành các tiêu chí trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Trong xây dựng nông thôn mới, tiếp tục thực hiện đồng bộ, toàn diện đối với tất cả các xã. Trong đó, tập trung đầu tư cho các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2016 – 2020 và các xã dưới 5 tiêu chí. Đối với 14 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, các sở, ngành, các huyện tập trung các nguồn lực để đầu tư để thực hiện đạt chuẩn các tiêu chí. Đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, cần tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Trong đó, chú trọng xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới…

ĐỖ HOẠT