Thứ hai,  27/09/2021
Sơ kết hoạt động kinh tế tập thể 6 tháng đầu năm:

Bám sát các hợp tác xã để đánh giá hiệu quả

LSO-Sáng nay (27/7), Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (Ban chỉ đạo KTTT) tỉnh tổ chức họp sơ kết tình hình hoạt động KTTT 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh đã thành lập mới được 17 hợp tác xã (HTX), vượt kế hoạch giao đầu năm (thành lập mới 12 HTX). Tổng vốn đăng ký khoảng 24 tỷ đồng. Đến hết tháng 6/2017, toàn tỉnh có 1 Liên hiệp HTX, 153 HTX, 1.750  tổ hợp tác. Tổng số thành viên của HTX là 2.273 thành viên; tổng số lao động làm việc trong HTX 3.965 lao động. Công tác tuyên truyền, hỗ trợ phát triển các HTX tiếp tục được quan tâm.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được trong lĩnh vực KTTT 6 tháng đầu năm, trong đó, số lượng, chất lượng hoạt động của các HTX có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên hoạt động của các HTX vẫn còn nhiều hạn chế như hiệu quả sản xuất kinh chưa cao, số HTX ngừng hoạt động còn nhiều, công tác hỗ trợ HTX như giải quyết kiến nghị, vay vốn… còn hạn chế.

Để nâng cao hiệu quả KTTT trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục nâng cao vai trò của các thành viên Ban Chỉ đạo KTTT; Liên minh HTX phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp với các sở, ngành, các huyện, thành phố trong việc tuyên truyền, hỗ trợ thành lập mới cũng như tháo gỡ khó khăn cho các HTX; tiếp tục bám sát các HTX để đánh giá hiệu quả hoạt động; tăng cường tập huấn, học tập kinh nghiệm. Các ngân hàng tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các HTX, hộ gia đình tiếp cận nguồn vốn vay. Các sở, ngành, các huyện, thành phố cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quản lý các HTX, kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn để giúp các HTX vươn lên phát triển.

TÂN AN